ภาพกิจกรรม / ผลงาน                                                          ดูภาพกิจกรรม/ผลงาน ทั้งหมด »
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ                                     ดูข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ ทั้งหมด »
 
 
  ข่าวประมูล จัดซื้อจัดจ้าง                                                    ดูข่าวประมูล จัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด »

 
  ข่าวสารเชียงราย - ข่าวกิจกรรม - ตำแหน่งงานว่าง
พยากรณ์อากาศ ระหว่างวันที่ 18 เมษายน 2557 - 24 เมษายน 2557
( Update วันที่ 18 เมษายน 2014 เวลา 16:28:46 นาที )
จังหวัดเชียงราย ปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ ประจำปี 2557
( Update วันที่ 18 เมษายน 2014 เวลา 14:43:12 นาที )
จังหวัดเชียงรายแถลงผลการปฏิบัติของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557
( Update วันที่ 18 เมษายน 2014 เวลา 14:39:56 นาที )
วงแหวนรอบเชียงรายเริ่มเดินเครื่องแก้รถติดหนึบ
( Update วันที่ 18 เมษายน 2014 เวลา 14:29:58 นาที )
ปิดฉากวันหยุดยาว แห่กลับแน่นขนส่ง วันไหลบางแสนคึก
( Update วันที่ 17 เมษายน 2014 เวลา 11:28:28 นาที )
ยอดตายสังเวยสงกรานต์เชียงรายพุ่ง 10 รายแล้ว
( Update วันที่ 17 เมษายน 2014 เวลา 11:19:26 นาที )
พ่อเมืองเชียงราย นำส่วนราชการสรงน้ำพระเถระชั้นผู้ใหญ่เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557
( Update วันที่ 17 เมษายน 2014 เวลา 11:16:13 นาที )
สงกรานต์เชียงรายยังคึกคัก แต่ช้างเร่ร่อนไล่เตะคนริมกก
( Update วันที่ 14 เมษายน 2014 เวลา 17:01:57 นาที )
สงกรานต์เชียงรายดุตายพุ่ง 7 ราย
( Update วันที่ 14 เมษายน 2014 เวลา 16:59:43 นาที )
พายุฤดูร้อนพัดถล่มโรงพยาบาลแม่ลาวต้นไม้ล้มทับอาคารไร้เจ็บ
( Update วันที่ 13 เมษายน 2014 เวลา 10:05:30 นาที )
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย ขอความร่วมมืองดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด
( Update วันที่ 12 เมษายน 2014 เวลา 17:09:34 นาที )
รวบเด็กท้ายรถทัวร์เผ่าม้ง ซุกไอซ์ 2 โล ส่งกทม.ช่วงสงกรานต์
( Update วันที่ 11 เมษายน 2014 เวลา 21:04:31 นาที )
พยากรณ์อากาศช่วงเทศกาลสงกรานต์ (12 เมษายน 2557 - 16 เมษายน 2557)
( Update วันที่ 11 เมษายน 2014 เวลา 16:48:46 นาที )
เทศบาลนครเชียงราย ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยรับรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ประจำปี 2557
( Update วันที่ 10 เมษายน 2014 เวลา 17:20:43 นาที )
กำหนดเปิดศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ 11 เมย.57 เวลา 14.30 น.
( Update วันที่ 10 เมษายน 2014 เวลา 17:21:17 นาที )
 
  เว็บบอร์ด แลกเปลี่ยนความคิดเห็น                                    ดูกระทู้ทั้งหมด » | ตั้งกระทู้ใหม่ »
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ
หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
.:: การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557
.:: [สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.มถ. มท 0892.3/ว564 04/04/2557 18/04/2557
.:: เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการการสัมมนาเครือข่ายมืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6 สน.บถ. มท 0809.5/ว44 17/04/2557 18/04/2557
.:: การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.5/ว45 18/04/2557 18/04/2557
.:: สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาสวันเทศบาล ประจำปี 2557 สล. มท 0801.3/ว895 17/04/2557 17/04/2557
.:: โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2557
.:: [บัญชีรายชื่อ]
สน.กศ. มท 0893.4/ว600 17/04/2557 17/04/2557
.:: แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เงินลงทุน กค. มท 0803/ว595 11/04/2557 17/04/2557
.:: ระเบียบกระทรางการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2557 กค. มท 0803/ว592 11/04/2557 17/04/2557
.:: ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล และสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 สน.บถ. มท 0809.3/ว599 11/04/2557 17/04/2557
.:: ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2557
.:: [ใบสมัคร]
.:: [ประกาศ]
สล. - 31/03/2557 17/04/2557
.:: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 รุ่นที่ 7-8
.:: [รายชื่อ]
สน.กศ. มท 0893.4/ว573,ว574 09/04/2557 11/04/2557


นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
 

นายวรวิทย์ อินทพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
 
ข้อมูลหลัก
สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ อบต.
ข่าวประกวดราคา ประมูล จัดซื้อจัดจ้าง
ประมวลภาพกิจกรรม / ผลงาน
• หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน / สายด่วนผู้บริหาร
ร่วมแสดงความคิดเห็น / กระดานสนทนา
 
 
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างคณะผู้บริหาร อบต.แม่สลองใน
โครงสร้างสมาชิกสภา อบต.แม่สลองใน
โครงสร้างพนักงานส่วนตำบล อบต.แม่สลองใน
บุคลากร อบต.แม่สสองใน
คณะผู้บริหาร อบต.แม่สลองใน
สมาชิกสภา อบต.แม่สลองใน
สำนักงานปลัด อบต.แม่สลองใน
ส่วนการคลัง อบต.แม่สลองใน
ส่วนโยธา อบต.แม่สลองใน
ส่วนการศึกษา อบต.แม่สลองใน
 
 
เอกสารดาวน์โหลด
งานการเิงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
แผนพัฒนาสามปี
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานประชุมสภาฯ
เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ
 
ข้อมูลชุมชน
ข้อมูลพื้นฐานตำบลแม่สลองใน
ที่พัก และร้านอาหาร ตำบลแม่สลองใน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลแม่สลองใน
• สินค้า OTOP
แผนที่การเดินทาง
 
 
รวมลิงค์ อปท.เชียงราย
อบต.ดงมะดะ
อบต.โชคชัย
อบต.ทุ่งก่อ
อบต.สันติสุข
อบต.ป่าก่อดำ
อบต.บ้านด้าย
อบต.บัวสลี
อบต.ห้วยไคร้
อบต.หล่ายงาว
อบต.โป่งงาม
เทศบาลตำบลหงาว
เทศบาลตำบลป่าซาง
เทศบาลตำบลบ้านดู่
เทศบาลตำบลสันทราย แม่จัน
เทศบาลตำบลนางแล
เทศบาลตำบลเวียงสรวย
อบต.แม่สลองนอก
อบต.แม่สลองใน
อบต.ท่าสาย
อบต.เทอดไทย
อบต.ทรายขาว
อบต.เวียง (เวียงป่าเป้า)
อบต.แม่ต๋ำ
อบต.ศรีดอนมูล
 
รวมเว็บไซต์ในเชียงราย
เชียงรายโฟกัสดอทคอม
จังหวัดเชียงราย/ศูนย์ปฏิบัติการ ฯ
เทศบาลนครเชียงราย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (อบจ.)
สนง.ประกันสังคม
สำนักงานสถิติ จ.เชียงราย
มูลนิธิพระเชียงแสนสี่แผ่นดิน
สำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงราย
วัดพระแก้ว จ.เชียงราย
สนง.พระพุทธศาสนา จ.เชียงราย
วัดเชตวัน(วัดพระนอน) เชียงราย
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มภาคเหนือตอนบน2
เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ศูนย์ฝึกอาชีพสตรีจังหวัดเชียงราย
ด่านศุลกากร อ.แม่สาย
โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า
ท่องเที่ยวชนเผ่า
มูลนิธิกระจกเงา
วัดร่องขุ่น จ.เชียงราย
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย
ศูนย์บริหารจัดการการท่องเที่ยว จ.เชียงราย
สำนักพื้นที่อนุรักษ์ที่15(เชียงราย)
สำนักงานวัฒนธรรม จ.เชียงราย
······················· ดูลิงค์ทั้งหมด »
 
ข้อสอบราชการ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
 
 
พยากรณ์อากาศเชียงราย

ท่องเที่ยวเชียงราย :
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว จ.เชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | สมาคมท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น :
จังหวัดเชียงราย | สวท.เชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา :
ม.ราชภัฏเชียงราย | ม.แม่ฟ้าหลวง | พาณิชยการเชียงราย | เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย | โปลิเทคนิคเชียงราย | วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม 8840 ครั้ง ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 207 หมู่ที่ 1 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110 โทร.053-730322, 053-73 0360


@ 2013 - 2014 maesalongnai.go.th. All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft