ข่าวประมูล จัดซื้อจัดจ้าง
:: พบข้อมูล 236 รายการ กำลังแสดงผลข้อมูลหน้าที่ : 1 จากทั้งหมด 5 หน้า

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกำจัดขยะ คสล.ชั้นเดียว หมู่ 22
( ประกาศเมื่อ 23 มีนาคม 2023 เวลา 09:19:20)
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง-ต่อเติม อาคารอเนกประสงค์ คสล.ขั้นเดียว หมู่ 19
( ประกาศเมื่อ 23 มีนาคม 2023 เวลา 09:17:54)
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุเผาศพ คสล.ชั้นเดียว หมู่ 5 บ้านห้วยมุ
( ประกาศเมื่อ 23 มีนาคม 2023 เวลา 09:15:47)
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 4 บ้านหัวแม่คำ
( ประกาศเมื่อ 23 มีนาคม 2023 เวลา 09:14:09)
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565
( ประกาศเมื่อ 14 มีนาคม 2023 เวลา 10:50:29)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์
( ประกาศเมื่อ 09 มีนาคม 2023 เวลา 14:52)
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง รอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566
( ประกาศเมื่อ 08 มีนาคม 2023 เวลา 09:38)
 
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล ) ขนาด 1 ตัน 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ
( ประกาศเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2023 เวลา 11:57:11)
 
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
( ประกาศเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2023 เวลา 15:20:55)
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง รอบเดือน มกราคม 2566
( ประกาศเมื่อ 07 กุมภาพันธ์ 2023 เวลา 09:26)
 
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
( ประกาศเมื่อ 02 กุมภาพันธ์ 2023 เวลา 14:20:25)
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1(เดือน ต.ค. 65 - ธ.ค. 65)
( ประกาศเมื่อ 05 มกราคม 2023 เวลา 14:44:13)
 
ประกาศ เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนธันวาคม 2565
( ประกาศเมื่อ 05 มกราคม 2023 เวลา 13:56)
 
ประกาศ เรื่องรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง รอบเดือนพฤศจิกายน 2565
( ประกาศเมื่อ 07 ธันวาคม 2022 เวลา 11:34:08)
 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างออกแบบ จำนวน 8 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2022 เวลา 11:01:05)
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล. หมู่ 12 บ้านพะน้อย
( ประกาศเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2022 เวลา 14:45:48)
 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 8 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 07 พฤศจิกายน 2022 เวลา 16:51:19)
 
รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ตุลาคม 2565
( ประกาศเมื่อ 04 พฤศจิกายน 2022 เวลา 16:20)
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4
( ประกาศเมื่อ 06 ตุลาคม 2022 เวลา 10:01)
 
ประกาศ เรื่องรายงานสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กันยายน 2565
( ประกาศเมื่อ 06 ตุลาคม 2022 เวลา 09:59)
 
รายงานการบันทึกรายการในทะเบียนควบคุมการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงไตรมาส 4
( ประกาศเมื่อ 04 ตุลาคม 2022 เวลา 09:51)
 
ประกาศผู้ชนะ ก่อสร้างปรับปรุง ต่อเติม ศูนย์เด็ก หมู่ที่ 23
( ประกาศเมื่อ 20 กันยายน 2022 เวลา 12:14)
 
แบบ ปร.5 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านหินคำ หมู่ 27
( ประกาศเมื่อ 19 กันยายน 2022 เวลา 09:48)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์
( ประกาศเมื่อ 15 กันยายน 2022 เวลา 17:45:36)
 
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ( 12 กันยายน 2565)
( ประกาศเมื่อ 12 กันยายน 2022 เวลา 10:44:21)
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน สิงหาคม 2565
( ประกาศเมื่อ 05 กันยายน 2022 เวลา 11:07:26)
 
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ต่อเติม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4
( ประกาศเมื่อ 02 กันยายน 2022 เวลา 10:44)
 
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ คสล. หมู่ที 5
( ประกาศเมื่อ 02 กันยายน 2022 เวลา 10:44)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.หมู่ 16
( ประกาศเมื่อ 02 กันยายน 2022 เวลา 10:44)
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ต่อเติม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 23 บ้านสันมะเค็ด
( ประกาศเมื่อ 31 สิงหาคม 2022 เวลา 11:28)
 
ยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ต่อเติม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 23
( ประกาศเมื่อ 17 สิงหาคม 2022 เวลา 10:59)
 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์
( ประกาศเมื่อ 11 สิงหาคม 2022 เวลา 10:36)
 
แบบ บก.06 โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 114 ชุด
( ประกาศเมื่อ 11 สิงหาคม 2022 เวลา 09:52)
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ต่อเติม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 23 บ้านสันมะเค็ด
( ประกาศเมื่อ 10 สิงหาคม 2022 เวลา 15:42:57)
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ต่อเติม อาคารอเนกประสงค์ คสล. หมู่ 5 บ้านห้วยมุ
( ประกาศเมื่อ 10 สิงหาคม 2022 เวลา 15:41:35)
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ต่อเติม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 4 บ้านหัวแม่คำ
( ประกาศเมื่อ 10 สิงหาคม 2022 เวลา 15:40:12)
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.ชั้นเดียว หมู่ 27 บ้านหินคำ
( ประกาศเมื่อ 10 สิงหาคม 2022 เวลา 15:38:39)
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.สองชั้น หมู่ 16 บ้านจะคำน้อย
( ประกาศเมื่อ 10 สิงหาคม 2022 เวลา 15:37:08)
 
รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อ - จัดจ้าง รอบเดือน กรกฎาคม 2565
( ประกาศเมื่อ 09 สิงหาคม 2022 เวลา 09:07:06)
 
แบบ บก.01 โครงการปรับปรุงต่อเติม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่4 บ้านหัวแม่คำ
( ประกาศเมื่อ 01 สิงหาคม 2022 เวลา 16:31)
 
แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. หมู่16 บ้านจะคำน้อย
( ประกาศเมื่อ 01 สิงหาคม 2022 เวลา 16:31)
 
แบบ บก.01 โครงการปรับปรุงต่อเติม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่23 บ้านสันมะเค็ด
( ประกาศเมื่อ 01 สิงหาคม 2022 เวลา 16:31)
 
แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.ชั้นเดียว หมู่27 บ้านหินคำ
( ประกาศเมื่อ 01 สิงหาคม 2022 เวลา 16:31)
 
แบบ บก.01 โครงการปรับปรุงต่อเติม อาคารอเนกประสงค์ คสล. หมู่5 บ้านห้วยมุ
( ประกาศเมื่อ 01 สิงหาคม 2022 เวลา 16:30)
 
ประกาศ เปลี่ยนแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
( ประกาศเมื่อ 22 กรกฏาคม 2022 เวลา 14:27:43)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ 1 บ้านหินแตก
( ประกาศเมื่อ 19 กรกฏาคม 2022 เวลา 14:26)
 
รายงานการบันทึกรายการในทะเบียนควบคุมการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงไตรมาส 3
( ประกาศเมื่อ 12 กรกฏาคม 2022 เวลา 10:42:43)
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3
( ประกาศเมื่อ 12 กรกฏาคม 2022 เวลา 09:20:19)
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มิถุนายน 2565
( ประกาศเมื่อ 05 กรกฏาคม 2022 เวลา 16:05:59)
 
ประกวดราคาก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. หมู่ 1 บ้านหินแตก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร
( ประกาศเมื่อ 28 มิถุนายน 2022 เวลา 15:41:03)
 

[1] 2 3 4 5 หน้าต่อไป หน้าสุดท้าย

นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
 


นายจิระศักดิ์ กมลจิตร
รองปลัดฯ รักษาราชการแทน ปลัดฯ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลหลัก
สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ อบต.
ข่าวประกวดราคา ประมูล จัดซื้อจัดจ้าง
ประมวลภาพกิจกรรม / ผลงาน
• หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน / ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
 
 
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างคณะผู้บริหาร
โครงสร้างสมาชิกสภาฯ
โครงสร้างสำนักปลัด
โครงสร้างกองคลัง
โครงสร้างกองช่าง
โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายใน
บุคลากร อบต.แม่สสองใน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
บุคลากรทางการศึกษา (ครู ผดด)
ตรวจสอบภายใน
 
 
เอกสารดาวน์โหลด
งานการเงิน-การคลัง
 
งานจัดเก็บรายได้
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
รายงานผลการดำเนินงาน
 
รายงานประชุมสภาฯ
 
เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ
 
ระเบียบ-กฏหมาย
 
ตรวจสอบภายใน
 
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
 
 
ข้อมูลชุมชน
ข้อมูลพื้นฐานตำบลแม่สลองใน
ที่พัก และร้านอาหาร ตำบลแม่สลองใน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลแม่สลองใน
• สินค้า OTOP
แผนที่การเดินทาง
 
 


เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น

ท่องเที่ยวเชียงราย :
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว จ.เชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | สมาคมท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น :
จังหวัดเชียงราย | สวท.เชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา :
ม.ราชภัฏเชียงราย | ม.แม่ฟ้าหลวง | พาณิชยการเชียงราย | เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย | โปลิเทคนิคเชียงราย | วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม 2043372 ครั้ง ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 207 หมู่ที่ 1 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110 โทร.053-730322, 053-73 0360


@ 2016 maesalongnai.go.th. All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft