ข่าวประมูล จัดซื้อจัดจ้าง
:: พบข้อมูล 187 รายการ กำลังแสดงผลข้อมูลหน้าที่ : 1 จากทั้งหมด 4 หน้า

ประกวดราคาก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. หมู่ 1 บ้านหินแตก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร
( ประกาศเมื่อ 28 มิถุนายน 2022 เวลา 15:41:03)
 
ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 1 บ้านหินแตก
( ประกาศเมื่อ 28 มิถุนายน 2022 เวลา 15:37:03)
 
ประกาศฯ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปรงบประมาณ พ.ศ. 2565
( ประกาศเมื่อ 20 มิถุนายน 2022 เวลา 11:25:51)
 
ประกาศฯ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปรงบประมาณ พ.ศ. 2565
( ประกาศเมื่อ 20 มิถุนายน 2022 เวลา 11:25:02)
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พฤษภาคม 2565
( ประกาศเมื่อ 10 มิถุนายน 2022 เวลา 14:50:32)
 
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
( ประกาศเมื่อ 31 พฤษภาคม 2022 เวลา 11:10)
 
ประกวคราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 บ้านพะน้อย
( ประกาศเมื่อ 10 พฤษภาคม 2022 เวลา 16:05:04)
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน เมษายน 2565
( ประกาศเมื่อ 09 พฤษภาคม 2022 เวลา 11:29:53)
 
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
( ประกาศเมื่อ 09 พฤษภาคม 2022 เวลา 10:42)
 
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3
( ประกาศเมื่อ 03 พฤษภาคม 2022 เวลา 09:41)
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มีนาคม 2565
( ประกาศเมื่อ 19 เมษายน 2022 เวลา 11:25:10)
 
ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค. ถึง มี.ค. 2565)
( ประกาศเมื่อ 19 เมษายน 2022 เวลา 11:24:02)
 
ประกาศฯ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบโครงการจ้างออกแบบ 4 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 29 มีนาคม 2022 เวลา 10:43:33)
 
ประกาศฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2
( ประกาศเมื่อ 23 มีนาคม 2022 เวลา 15:25:56)
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565
( ประกาศเมื่อ 04 มีนาคม 2022 เวลา 11:37)
 
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านแสนใจพัฒนา ม.22
( ประกาศเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2022 เวลา 10:07:20)
 
รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มกราคม 2565
( ประกาศเมื่อ 07 กุมภาพันธ์ 2022 เวลา 11:31:29)
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ธันวาคม 2564
( ประกาศเมื่อ 04 กุมภาพันธ์ 2022 เวลา 08:55:52)
 
ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค. ถึง ธ.ค. 2564)
( ประกาศเมื่อ 14 มกราคม 2022 เวลา 11:39)
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พฤศจิกายน 2564
( ประกาศเมื่อ 15 ธันวาคม 2021 เวลา 11:25)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์
( ประกาศเมื่อ 01 ธันวาคม 2021 เวลา 14:02:45)
 
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
( ประกาศเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2021 เวลา 12:43:50)
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนตุลาคม 2564
( ประกาศเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2021 เวลา 22:59:34)
 
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬา บ้านแสนใจพัฒนา หมู่ที่ 22
( ประกาศเมื่อ 19 ตุลาคม 2021 เวลา 09:57:11)
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564
( ประกาศเมื่อ 15 ตุลาคม 2021 เวลา 14:48)
 
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ คสล.
( ประกาศเมื่อ 07 ตุลาคม 2021 เวลา 14:25:58)
 
ประกาศฯ เรื่อง ยกเลิกประกาศ โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬา ม.22
( ประกาศเมื่อ 07 ตุลาคม 2021 เวลา 10:48:46)
 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 (งบ 64)
( ประกาศเมื่อ 06 ตุลาคม 2021 เวลา 14:11:26)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างปรับปรุง ต่อเติมอาคาร คสล.บ้านโป่งไฮ ม.21
( ประกาศเมื่อ 21 กันยายน 2021 เวลา 10:01:37)
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์)
( ประกาศเมื่อ 20 กันยายน 2021 เวลา 11:40:48)
 
ประกวดราคา โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬาอเนกประสงค์ ม.22 บ้านแสนใจพัฒนา
( ประกาศเมื่อ 15 กันยายน 2021 เวลา 10:56:02)
 
ประกวดราคา โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์คสล.ชั้นเดียว ม.26 บ้านห้วยกระ
( ประกาศเมื่อ 15 กันยายน 2021 เวลา 10:51:55)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คสล.บ้านแสนใจ หมู่ที่ 7
( ประกาศเมื่อ 06 กันยายน 2021 เวลา 13:27:15)
 
ประกวดราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุง ต่อเติมอาคาร คสล.2ชั้น หมู่ 21 บ้านโป่งไฮ
( ประกาศเมื่อ 30 สิงหาคม 2021 เวลา 10:47:17)
 
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
( ประกาศเมื่อ 26 สิงหาคม 2021 เวลา 09:48)
 
เรื่อง การขอสละสิทธิ์ในการรับงานปรับปรุงต่อเติม อาคารเอนกประสงค์ คสล. หมู่ 23
( ประกาศเมื่อ 17 สิงหาคม 2021 เวลา 14:43:45)
 
ประกวดราคาโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คสล. จำนวน 3 จุด บ้านแสนใจ หมุ่ที่ 7
( ประกาศเมื่อ 11 สิงหาคม 2021 เวลา 15:56:15)
 
ประกาศ เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ คสล. หมู่ 21
( ประกาศเมื่อ 10 สิงหาคม 2021 เวลา 14:11)
 
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างลานเอนกประสงค์ คสล. บ้านแสนใจ หมู่ที่ 7
( ประกาศเมื่อ 06 สิงหาคม 2021 เวลา 09:41:57)
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (งบ 64)
( ประกาศเมื่อ 07 กรกฏาคม 2021 เวลา 11:52:39)
 
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล ชั้นเดียว หมู่ 8
( ประกาศเมื่อ 28 มิถุนายน 2021 เวลา 10:52:46)
 
ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านต้นม่วง
( ประกาศเมื่อ 14 มิถุนายน 2021 เวลา 11:46:08)
 
ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุง-ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์คสล.2ชั้น
( ประกาศเมื่อ 14 มิถุนายน 2021 เวลา 11:42:25)
 
ประกาศ แนบท้ายการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุด
( ประกาศเมื่อ 28 พฤษภาคม 2021 เวลา 10:21:21)
 
ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุด จำนวน 359 รายการ
( ประกาศเมื่อ 24 พฤษภาคม 2021 เวลา 11:46:15)
 
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพะน้อย หมู่ 12
( ประกาศเมื่อ 24 พฤษภาคม 2021 เวลา 11:43:49)
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (งบ 64)
( ประกาศเมื่อ 07 เมษายน 2021 เวลา 11:27:00)
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (งบ 64)
( ประกาศเมื่อ 13 มกราคม 2021 เวลา 14:34:26)
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
( ประกาศเมื่อ 04 พฤศจิกายน 2020 เวลา 12:22:49)
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 (งบ 63)
( ประกาศเมื่อ 12 ตุลาคม 2020 เวลา 10:47:39)
 

[1] 2 3 4 หน้าต่อไป หน้าสุดท้าย

นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
 


นายจิระศักดิ์ กมลจิตร
รองปลัดฯ รักษาราชการแทน ปลัดฯ
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลหลัก
สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ อบต.
ข่าวประกวดราคา ประมูล จัดซื้อจัดจ้าง
ประมวลภาพกิจกรรม / ผลงาน
• หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน / ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
 
 
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างคณะผู้บริหาร
โครงสร้างสมาชิกสภาฯ
โครงสร้างสำนักปลัด
โครงสร้างกองคลัง
โครงสร้างกองช่าง
โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายใน
บุคลากร อบต.แม่สสองใน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
บุคลากรทางการศึกษา (ครู ผดด)
ตรวจสอบภายใน
 
 
เอกสารดาวน์โหลด
งานการเงิน-การคลัง
 
งานจัดเก็บรายได้
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
รายงานผลการดำเนินงาน
 
รายงานประชุมสภาฯ
 
เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ
 
ระเบียบ-กฏหมาย
 
ตรวจสอบภายใน
 
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 
 
 
ข้อมูลชุมชน
ข้อมูลพื้นฐานตำบลแม่สลองใน
ที่พัก และร้านอาหาร ตำบลแม่สลองใน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลแม่สลองใน
• สินค้า OTOP
แผนที่การเดินทาง
 
 


ท่องเที่ยวเชียงราย :
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว จ.เชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | สมาคมท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น :
จังหวัดเชียงราย | สวท.เชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา :
ม.ราชภัฏเชียงราย | ม.แม่ฟ้าหลวง | พาณิชยการเชียงราย | เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย | โปลิเทคนิคเชียงราย | วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม 1724878 ครั้ง ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 207 หมู่ที่ 1 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110 โทร.053-730322, 053-73 0360


@ 2016 maesalongnai.go.th. All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft