ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ
:: พบข้อมูล 319 รายการ กำลังแสดงผลข้อมูลหน้าที่ : 1 จากทั้งหมด 8 หน้า

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)
( 25 พฤศจิกายน 2022 เวลา 16:15:53)
 
โครงการปลูกจิตสํานึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย ธงไตรรงค์ ธํารงไทย
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 22 พฤศจิกายน 2022 เวลา 16:38:33)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบฯ 2566
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 22 พฤศจิกายน 2022 เวลา 11:05:49)
 
ประกาศใช้แผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ประจำปีงบฯ2566
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 16 พฤศจิกายน 2022 เวลา 09:59:48)
 
ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 28 ตุลาคม 2022 เวลา 11:05:36)
 
ประกาศ เรื่องให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปีงบฯ 2566
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 19 ตุลาคม 2022 เวลา 16:20:26)
 
ประกาศ การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนกลาง ประจำปี พ.ศ2566
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 22 กันยายน 2022 เวลา 17:40:54)
 
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ต่อเติม ศพด.บ้านสันมะเค็ด
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 01 กันยายน 2022 เวลา 09:12:36)
 
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 15 สิงหาคม 2022 เวลา 09:14:26)
 
ขอความร่วมมือ ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กร
( 21 กรกฏาคม 2022 เวลา 13:42:03)
 
การประเมินมาตรฐานการบริการสาธารณะ
( 21 กรกฏาคม 2022 เวลา 13:35:16)
 
ประกาศ การขยายกำหนดเวลาการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 รอบที่ 2
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 18 กรกฏาคม 2022 เวลา 11:12:21)
 
ประกาศ เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 2 รายการ
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 18 กรกฏาคม 2022 เวลา 08:59:03)
 
ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 24 มิถุนายน 2022 เวลา 14:21:10)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง (คนงาน และผู้ดูแลเด็ก)
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 14 มิถุนายน 2022 เวลา 10:43:14)
 
ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการละเว้นเกี่ยวกับป้ายโฆษณา
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 10 มิถุนายน 2022 เวลา 14:58:58)
 
นัดประชุมสมาชิกสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565
นัดประชุมสมาชิกสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ( 01 มิถุนายน 2022 เวลา 10:09)
 
เรียกประชุมสมาชิกสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565
เรียกประชุมสมาชิกสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ( 23 พฤษภาคม 2022 เวลา 10:08)
 
ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา ( 20 พฤษภาคม 2022 เวลา 10:08:03)
 
ขอความร่วมมือ ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะของ อทป. ( 19 พฤษภาคม 2022 เวลา 16:23:46)
 
ประกาศ เรื่องรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 06 พฤษภาคม 2022 เวลา 09:36:27)
 
ประกาศสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ฟ้าหลวง
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 29 เมษายน 2022 เวลา 14:10:10)
 
ประกาศ รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อมาดำรงตำแหน่งในสายงานบริหารที่ว่าง
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 25 เมษายน 2022 เวลา 16:54:22)
 
รายงานคุณภาพอากาศ ประจำวันพฤหัสบดี 7 เมษายน พ.ศ. 2565
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 07 เมษายน 2022 เวลา 16:43:44)
 
ประกาศ รับโอนพนักงานส่วนตำบลท้องถิ่นเพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างในแผนอัตรากำลัง
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 24 มีนาคม 2022 เวลา 15:30:44)
 
เชิญชวนเข้าประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ประจำปี 2565
เข้าประเมินคุณธรรมความโปร่งใส โดย วิธีแสกน QR Code รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 10 มีนาคม 2022 เวลา 11:17:33)
 
เรียก ประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2565
ประกาศอำเภอแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เรียกประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ( 09 มีนาคม 2022 เวลา 10:16)
 
การขยายเวลาเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 07 มีนาคม 2022 เวลา 11:57:07)
 
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด โควิด-19
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ( 24 กุมภาพันธ์ 2022 เวลา 15:55:49)
 
ประชุมหารือและลงพื้นที่ กรณีสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำถนนสาธารณประโยชน์
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 อบต.แม่สลองใน ร่วมกับปลัดอำเภอ ป่าไม้ ผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน และประชาชน ร่วมประชุมหารือและลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการ และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและจัดการเรื่องร้องเรียน โดยมีคู่กรณีและ ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงร่วมด้วย ณ อบต.แม่สลองใน และพื้นที่พิพาทบ้านหินแตก หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สลองใน ( 11 กุมภาพันธ์ 2022 เวลา 13:07)
 
ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy)
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 11 กุมภาพันธ์ 2022 เวลา 11:15:32)
 
แถลงนโยบาย
นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ( 04 กุมภาพันธ์ 2022 เวลา 14:34:04)
 
นัดประชุมสภาอบต.แม่สลองใน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565
เรื่อง การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ( 31 มกราคม 2022 เวลา 14:31:03)
 
เรียกประชุมสภาอบต.แม่สลองใน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565
เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ( 25 มกราคม 2022 เวลา 14:32)
 
ประกาศอำเภอแม่ฟ้าหลวง
เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองในครั้งแรก ( 29 ธันวาคม 2021 เวลา 13:15:01)
 
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ( 29 ธันวาคม 2021 เวลา 13:12:09)
 
ประกาศ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2565)
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 15 ธันวาคม 2021 เวลา 10:49)
 
ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ( 30 พฤศจิกายน 2021 เวลา 09:39:51)
 
ประกาศ การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนกลาง ปีงบประมาณ 2565
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 16 พฤศจิกายน 2021 เวลา 09:20)
 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการดำเนินโครงการของหน่วยงาน ประจำปี 2564
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 29 ตุลาคม 2021 เวลา 14:19)
 

แสดงผลอยู่หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 หน้าต่อไป หน้าสุดท้าย

นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
 


นายจิระศักดิ์ กมลจิตร
รองปลัดฯ รักษาราชการแทน ปลัดฯ
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลหลัก
สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ อบต.
ข่าวประกวดราคา ประมูล จัดซื้อจัดจ้าง
ประมวลภาพกิจกรรม / ผลงาน
• หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน / ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
 
 
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างคณะผู้บริหาร
โครงสร้างสมาชิกสภาฯ
โครงสร้างสำนักปลัด
โครงสร้างกองคลัง
โครงสร้างกองช่าง
โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายใน
บุคลากร อบต.แม่สสองใน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
บุคลากรทางการศึกษา (ครู ผดด)
ตรวจสอบภายใน
 
 
เอกสารดาวน์โหลด
งานการเงิน-การคลัง
 
งานจัดเก็บรายได้
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
รายงานผลการดำเนินงาน
 
รายงานประชุมสภาฯ
 
เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ
 
ระเบียบ-กฏหมาย
 
ตรวจสอบภายใน
 
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
 
 
ข้อมูลชุมชน
ข้อมูลพื้นฐานตำบลแม่สลองใน
ที่พัก และร้านอาหาร ตำบลแม่สลองใน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลแม่สลองใน
• สินค้า OTOP
แผนที่การเดินทาง
 
 


เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น

ท่องเที่ยวเชียงราย :
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว จ.เชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | สมาคมท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น :
จังหวัดเชียงราย | สวท.เชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา :
ม.ราชภัฏเชียงราย | ม.แม่ฟ้าหลวง | พาณิชยการเชียงราย | เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย | โปลิเทคนิคเชียงราย | วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม 1957201 ครั้ง ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 207 หมู่ที่ 1 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110 โทร.053-730322, 053-73 0360


@ 2016 maesalongnai.go.th. All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft