ภาพกิจกรรม / ผลงาน
สรุปภารกิจ ระหว่างวันที่ 6 - 9 มิถุนายน 2565
-เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 -ประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2565 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน ร่วมวางแผนการขับเคลื่อนภารกิจแผนงานโครงการ และรับทราบนโยบาย ข้อราชการจากผู้บริหาร รวมทั้งแลกเปลี่ยนปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน -ทีมงานป้องกัน ออกปรับพื้นที่ดินสไลด์ทับถนน บ้านห้วยโย (หมู่ที่ 17) - เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข จัดอบรมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เพื่ออบรมให้ความรู้ในการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และฉีดวัคซีนแก่สุนัขและแมวในเขตพื้นที่ตำบลแม่สลองใน -เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 - ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน สมัย สามัญ สมัยที่ 2 พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อบรรเทาปัญหาให้พี่น้องในพื้นที่ และพิจารณาข้อราชการต่างๆ -งานป้องกันและงานสาธารณสุข ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ลงพื้นที่ตำบลแม่สลองในและเทอดไทย คัดกรองอาสาทำดี รุ่นที่ 8 -วันที่ 9 มิถุนายน 2565 นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเเม่สลองใน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาตำบลต้นเเบบการพัฒนาสังคมเเละสวัสดิการสังคม "กิจกรรมการทำไส้กรอกวุ้นเส้นเเละกล้วยทอดโมเลน" ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ หมู่บ้านผาเดื่อ หมู่ที่ 6 ตำบลเเม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมีหมู่บ้านกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 7 หมู่บ้าน ดังนี้ (1.)บ้านอาเเหม(หมู่ที่ 3), (2.)บ้านผาเดื่อ(หมู่ที่ 6), (3.)บ้านเเสนใจ(หมู่ที่ 7) (4.)บ้านห้วยส้าน (หมู่ที่8), (5.)บ้านเเม่เเสลป(หมู่ที่ 19) (6.)บ้านเเสนใจพัฒนา (หมู่ที่ 22), (7.)บ้านสามเเยก (หมู่ที่ 24) #ตำบลแม่สลองน่าอยู่
นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
 


นายจิระศักดิ์ กมลจิตร
รองปลัดฯ รักษาราชการแทน ปลัดฯ
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลหลัก
สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ อบต.
ข่าวประกวดราคา ประมูล จัดซื้อจัดจ้าง
ประมวลภาพกิจกรรม / ผลงาน
• หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน / ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
 
 
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างคณะผู้บริหาร
โครงสร้างสมาชิกสภาฯ
โครงสร้างสำนักปลัด
โครงสร้างกองคลัง
โครงสร้างกองช่าง
โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายใน
บุคลากร อบต.แม่สสองใน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
บุคลากรทางการศึกษา (ครู ผดด)
ตรวจสอบภายใน
 
 
เอกสารดาวน์โหลด
งานการเงิน-การคลัง
 
งานจัดเก็บรายได้
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
รายงานผลการดำเนินงาน
 
รายงานประชุมสภาฯ
 
เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ
 
ระเบียบ-กฏหมาย
 
ตรวจสอบภายใน
 
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 
 
 
ข้อมูลชุมชน
ข้อมูลพื้นฐานตำบลแม่สลองใน
ที่พัก และร้านอาหาร ตำบลแม่สลองใน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลแม่สลองใน
• สินค้า OTOP
แผนที่การเดินทาง
 
 


ท่องเที่ยวเชียงราย :
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว จ.เชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | สมาคมท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น :
จังหวัดเชียงราย | สวท.เชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา :
ม.ราชภัฏเชียงราย | ม.แม่ฟ้าหลวง | พาณิชยการเชียงราย | เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย | โปลิเทคนิคเชียงราย | วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม 1724872 ครั้ง ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 207 หมู่ที่ 1 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110 โทร.053-730322, 053-73 0360


@ 2016 maesalongnai.go.th. All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft