ภาพกิจกรรม / ผลงาน
สรุปภารกิจ ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2565
สรุปภารกิจ ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2565 -เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 -นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเเม่สลองใน มอบหมายให้ นายบุญชัย ชัยจอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเเม่สลองใน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาตำบลต้นเเบบการพัฒนาสังคมเเละสวัสดิการสังคม \"กิจกรรมการทำไข่เค็มเเละการสานตะกร้าพลาสติก\" ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านนาโต่ หมู่ที่ 20 ตำบลเเม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมีหมู่บ้านกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 5 หมู่บ้าน ดังนี้ -บ้านห้วยหยวกป่าโซ หมู่ที่ 9, บ้านเล่าลิ่วหมู่ที่ 14, บ้านนาโต่ หมู่ที่ 20 บ้านโป่งไฮ หมู่ที่ 21, บ้านห้วยกระ หมู่ที่ 26 -ทีมงานกองช่างได้ออกติดตั้งไฟบ้านผู้พิการบ้านต้นม่วง -เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 -นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเเม่สลองใน มอบหมายให้ นายสมชาย ดวงติ๊บ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเเม่สลองใน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาตำบลต้นเเบบการพัฒนาสังคมเเละสวัสดิการสังคม \"กิจกรรมการทำไข่เค็มเเละการสานตะกร้าพลาสติก\" ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านหัวเเม่คำ หมู่ที่ 4 ตำบลเเม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมีหมู่บ้านกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 2 หมู่บ้าน ดังนี้ -บ้านหัวเเม่คำ หมู่ที่ 4, บ้านสันมะเค็ด หมู่ที่ 23 -เวลา 13.00 น. นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพอาชีพปลูกชาอัสสัม ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลแม่สลองใน -เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 -นายจิระศักดิ์ กมลจิตร รองปล้ดฯ รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองในและเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ ประเมินหมู่บ้านแข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด หมู่ที่ 4 บ้านหัวแม่คำ -ทีมงานป้องกัน ได้นำรถน้ำออกปฎิบัติหน้าที่ทำความสะอาด รางระบายน้ำ และถนน บ้านแสนใจพัฒนา หมู่ที่ 22

Warning: getimagesize(./modules/gallery/largePictures/20220621115901_7.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /home/maelongnai/domains/maesalongnai.go.th/public_html/picture.php on line 130
นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
 


นายจิระศักดิ์ กมลจิตร
รองปลัดฯ รักษาราชการแทน ปลัดฯ
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลหลัก
สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ อบต.
ข่าวประกวดราคา ประมูล จัดซื้อจัดจ้าง
ประมวลภาพกิจกรรม / ผลงาน
• หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน / ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
 
 
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างคณะผู้บริหาร
โครงสร้างสมาชิกสภาฯ
โครงสร้างสำนักปลัด
โครงสร้างกองคลัง
โครงสร้างกองช่าง
โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายใน
บุคลากร อบต.แม่สสองใน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
บุคลากรทางการศึกษา (ครู ผดด)
ตรวจสอบภายใน
 
 
เอกสารดาวน์โหลด
งานการเงิน-การคลัง
 
งานจัดเก็บรายได้
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
รายงานผลการดำเนินงาน
 
รายงานประชุมสภาฯ
 
เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ
 
ระเบียบ-กฏหมาย
 
ตรวจสอบภายใน
 
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 
 
 
ข้อมูลชุมชน
ข้อมูลพื้นฐานตำบลแม่สลองใน
ที่พัก และร้านอาหาร ตำบลแม่สลองใน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลแม่สลองใน
• สินค้า OTOP
แผนที่การเดินทาง
 
 


ท่องเที่ยวเชียงราย :
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว จ.เชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | สมาคมท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น :
จังหวัดเชียงราย | สวท.เชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา :
ม.ราชภัฏเชียงราย | ม.แม่ฟ้าหลวง | พาณิชยการเชียงราย | เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย | โปลิเทคนิคเชียงราย | วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม 1724875 ครั้ง ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 207 หมู่ที่ 1 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110 โทร.053-730322, 053-73 0360


@ 2016 maesalongnai.go.th. All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft