ภาพกิจกรรม / ผลงาน
สรุปภารกิจ ระหว่างวันที่ 18 - 20 มิถุนายน 2565
สรุปภารกิจ ระหว่างวันที่ 18 - 20 มิถุนายน 2565 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2565 - นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมเยาวชนสร้างชาติ สร้างผู้นำดี เก่ง กล้า อาสาพัฒนาสังคมห่างไกลยาเสพติด) ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์อำนวยการประสานงานโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงแม่ฟ้าหลวง แม่จัน (กอ.) - งานป้องกัน ได้รับแจ้งจาก กองบังคับการควบคุมที่1 หน่วยเฉพาะกรมทหารที่ 3 ได้ดำเนินการซักซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย ณ บ้านสามแยก จึงขอสนับสนุน รถดับเพลิง จำนวน 1คัน พร้อมเจ้าหน้าที่ดับเพลิง - นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ร่วมกับเหล่ากาชาด จังหวัดเชียงราย นายอำเภอแม่ฟ้าหลวง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน มอบบ้านแก่ผู้ยากไร้ตามโครงการ กาชาดใส่ใจ ห่วงใยผู้ยากไร้ บ้านจะคำน้อย หมู่ที่ 16 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 - ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้นำรถบรรทุกน้ำไปทำการจ่ายน้ำอุปโภคบริโภค ตามคำร้องขอ ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยผึ้ง และประชาชนบ้านหินแตก
นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
 


นายจิระศักดิ์ กมลจิตร
รองปลัดฯ รักษาราชการแทน ปลัดฯ
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลหลัก
สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ อบต.
ข่าวประกวดราคา ประมูล จัดซื้อจัดจ้าง
ประมวลภาพกิจกรรม / ผลงาน
• หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน / ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
 
 
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างคณะผู้บริหาร
โครงสร้างสมาชิกสภาฯ
โครงสร้างสำนักปลัด
โครงสร้างกองคลัง
โครงสร้างกองช่าง
โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายใน
บุคลากร อบต.แม่สสองใน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
บุคลากรทางการศึกษา (ครู ผดด)
ตรวจสอบภายใน
 
 
เอกสารดาวน์โหลด
งานการเงิน-การคลัง
 
งานจัดเก็บรายได้
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
รายงานผลการดำเนินงาน
 
รายงานประชุมสภาฯ
 
เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ
 
ระเบียบ-กฏหมาย
 
ตรวจสอบภายใน
 
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 
 
 
ข้อมูลชุมชน
ข้อมูลพื้นฐานตำบลแม่สลองใน
ที่พัก และร้านอาหาร ตำบลแม่สลองใน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลแม่สลองใน
• สินค้า OTOP
แผนที่การเดินทาง
 
 


ท่องเที่ยวเชียงราย :
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว จ.เชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | สมาคมท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น :
จังหวัดเชียงราย | สวท.เชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา :
ม.ราชภัฏเชียงราย | ม.แม่ฟ้าหลวง | พาณิชยการเชียงราย | เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย | โปลิเทคนิคเชียงราย | วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม 1724760 ครั้ง ออนไลน์ขณะนี้ 2 ไอพี

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 207 หมู่ที่ 1 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110 โทร.053-730322, 053-73 0360


@ 2016 maesalongnai.go.th. All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft