บุคลากร อบต.แม่สลองใน
สำนักปลัด

นายจิรกร ขันแก้ววงศ์
หน.ฝ่ายแผนฯ รก.หน.สำนักปลัด
053-730322 ต่อ 112

นางสาวฬัฎติกาญจน์ จันทร์สมบัติ
นักพัฒนาชุมชน
053-730322 ต่อ 111
นายพีระชาติ สันธะนันชัย
นักวิชาการเกษตร
053-730322
นายทนงศักดิ์ แสงวิลัย
นักป้องกันฯ
053-730322 ต่อ 110
นางสาวอารีรัตน์ จีนะบุญเรือง
นักทรัพยากรบุคคล
053-730322 ต่อ 108

นางอัญญาณีย์ สัตย์จริง
นักจัดการงานทั่วไป
053-730322 ต่อ 102
ว่าง
นักพัฒนาการท่องเที่ยว
053-730322 ต่อ 109
ว่าง
นิติกร
053-730322 ต่อ 109
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
053-730322 ต่อ 102

นางสาวณัฐ์ธมญ คิดชัย
เจ้าพนักงานธุรการ
053-730322 ต่อ 108
นายอาทิตย์ ล้านบุญมี
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
053-730322 ต่อ 110

นายนาทา เยลุ่ม
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
053-730322
นายสุพัฒน์ สัตย์จริง
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
053-730322 ต่อ 102
นางสาววิมลวัลย์ วิชาทยานนท์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
053-730322 ต่อ 110
นางสาวรัตนาพร ช่างพรม
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
053-730322 ต่อ 102


นายสุธิพงษ์ ลองใจคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
053-730322
นายเกรียงไกร ใจปิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
053-730322 ต่อ 102
นางสาวเกตน์สิรี ฮวง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
053-730322 ต่อ 103

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
053-730322 ต่อ 110

นางสาวคนึงนิจ ลองใจคำ
ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
053-730322
นายจำนงค์ จันทูรย์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
053-730322
นายชัยนันท์ สวัสดิ์ศรีบุญ
พนักงานขับรถยนต์
053-730322
นายเต่า ใจศรี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
053-730322

นายสมยศ แยมอ
พนักงานขับรถยนต์
053-730322
นายอาทิตย์ แสงใส่
พนักงานขับรถยนต์
053-730322
นายจรูญโรจน์ วงษา
พนักงานขับรถยนต์
053-730322
นายปวิตร พรมมา
พนักงานขับรถยนต์
053-730322

นายสิวา ดวงติ๊บ
นักการภารโรง
053-730322
นางสาวหอมนวล หย่าคำ
คนงาน
053-730322 ต่อ 102
นายวิทยา อินทิแสง
คนงาน
053-730322
นายอนุสรณ์ แซ่เจ้า
คนงาน
053-730322

นางสาวเกสร ยอดเงิน
คนงาน
053-730322 ต่อ 103
นางสาวชญาภา อินคำ
คนงาน
053-730322 ต่อ 103
นางสาวประภัสสร เปรมทวีกุล
คนงาน
053-730322 ต่อ 109
น.ส.เสาวณีย์ ศรีวาณิชย์
คนงาน
053-730322 ต่อ 108


นายจิรกร ขันแก้ววงศ์
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
053-730322 ต่อ 109

นายนนทพัทธ์ พงศ์พีเมียร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
053-730322 ต่อ 109
นางสาวกนกวรรณ มูลศรี
เจ้าพนักงานธุรการ
053-730322 ต่อ 109

นางสาวกฤชสร ดวงติ๊บ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
053-730322 ต่อ 109หน.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
053-730322 ต่อ 108

นางสาวกณิกนันต์ คำนาน
นักวิชาการสาธารณสุข
053-730322 ต่อ 108
ว่าง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
053-730322 ต่อ 108
นายชาญวิทย์ วงศ์ใหญ่
เจ้าพนักงานธุรการ
053-730322 ต่อ 108

ว่าง
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
นางสิริวรรณ พรไพบูลย์สกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
053-730322 ต่อ 108


 

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น

ท่องเที่ยวเชียงราย :
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว จ.เชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | สมาคมท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น :
จังหวัดเชียงราย | สวท.เชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา :
ม.ราชภัฏเชียงราย | ม.แม่ฟ้าหลวง | พาณิชยการเชียงราย | เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย | โปลิเทคนิคเชียงราย | วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม 2385501 ครั้ง ออนไลน์ขณะนี้ 2 ไอพี

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 207 หมู่ที่ 1 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110 โทร.053-730322, 053-73 0360


@ 2016 maesalongnai.go.th. All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft