ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ
:: พบข้อมูล 556 รายการ กำลังแสดงผลข้อมูลหน้าที่ : 1 จากทั้งหมด 14 หน้า

ประชาสัมพันธ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 25
( 21 มิถุนายน 2024 เวลา 10:43:47)
 
24 พฤษภาคม วันป่าชุมชนแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 เห็นชอบให้วันที่ 24 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันป่าชุมชนแห่งชาติ ( 21 มิถุนายน 2024 เวลา 09:17:53)
 
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรูปแบบ (service Model) เชิงนวัตกรรม
( 07 มิถุนายน 2024 เวลา 09:01:40)
 
โรคไข้เลือดออก
( 05 มิถุนายน 2024 เวลา 11:46:20)
 
5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก World environment day
( 05 มิถุนายน 2024 เวลา 11:36:19)
 
ประชาสัมพันธ์ เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยจากแผ่นดินไหว
( 30 พฤษภาคม 2024 เวลา 17:12:48)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์วัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธ์ุ
ข่าวประชาสัมพันธ์วัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธ์ุ #โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ มีความห่วงใยในสุขภาพของท่าน จึงขอประชาสัมพันธ์นำเสนอบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ราคาต่อท่าน (สำหรับ 30 ท่านขึ้นไป) ราคา 350.- บาท (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) #ท่านที่ประสงค์รับบริการ สามารถลงทะเบียนได้ที่โต๊ะประชาสัมพันธ์ อบต.แม่สลองใน (ขอความกรุณาท่านเตรียมบัตรประชาชนมาด้วย) ( 28 พฤษภาคม 2024 เวลา 16:22:59)
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบ 6
( 14 พฤษภาคม 2024 เวลา 09:53)
 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การป้องกันภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย
( 13 พฤษภาคม 2024 เวลา 13:31:39)
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน แจ้งปิดทำการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2567
( 01 พฤษภาคม 2024 เวลา 09:08:05)
 
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน
( 30 เมษายน 2024 เวลา 10:53:36)
 
ขอเชิญชาวเชียงราย ลงทะเบียนบัตรประชาชนใบเดียว รักษาทุกที่
( 30 เมษายน 2024 เวลา 10:48:06)
 
อำเภอแม่ฟ้าหลวงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ
( 25 เมษายน 2024 เวลา 15:56:38)
 
ประกาศ เรื่อง การประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 17 เมษายน 2024 เวลา 11:27:36)
 
ประกาศ เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง นายก อบต.แม่สลองใน
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 17 เมษายน 2024 เวลา 11:16:23)
 
ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลแม่สลองใน ไปเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลแม่สลองใน ไปเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ในวันอาทิตย์ ที่ 19 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่มีชื่ออยู่ในบัญชี ( 17 เมษายน 2024 เวลา 10:57:10)
 
ประชาสัมพันธ์ การรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ
( 11 เมษายน 2024 เวลา 14:37:35)
 
ใบสมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 11 เมษายน 2024 เวลา 12:15:44)
 
ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ( 10 เมษายน 2024 เวลา 17:00:16)
 
สื่อประชาสัมพันธ์ ความเสี่ยงและมาตรการป้องกันการจมน้ำ ในช่วงฤดูร้อน
( 10 เมษายน 2024 เวลา 14:19:26)
 
โรคและภัยหน้าร้อน : โรคติดต่อทางอาหารและน้ำ
ในช่วงฤดูร้อนที่สภาพอากาศร้อนและแห้งแล้งนั้น เหมาะแก่การเจริญเติบโตและแพร่ระบาดของเชื้อโรคหลายชนิด โดยเฉพาะโรคติดต่อทาง อาหารและน้ำ เช่น โรคอุจจาระร่วง โรคอาหารเป็นพิษ บิด ไข้รากสาดน้อย หรือไข้ไทฟอยด์ เป็นต้น สาเหตุและอาการของโรค โรคอุจจาระร่วง เกิดจากเชื้อต่างๆ เช่น แบคทีเรีย ไวรัส โปรโตซัว และหนอนพยาธิ สามารถติดต่อได้โดยการรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีเชื้อโรคปนเปื้อนเข้าไป อาการสำคัญ คือ ถ่ายอุจจาระเหลวตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไปต่อวัน หรือถ่ายเป็นน้ำ หรือถ่ายมีมูกปนเลือด อาจมีอาเจียนร่วมด้วย บางรายอาจมีอาการรุนแรงถึงเสียชีวิตได้ โรคอาหารเป็นพิษ เกิดจากเชื้อต่างๆ จากพิษของเชื้อแบคทีเรีย เช่น เชื้อซาลโมเนลล่า เชื้อรา เห็ด หรือสารเคมีที่ปนเปื้อนอยู่ในอาหาร สามารถติดต่อได้โดยการรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อเข้าไป ซึ่งมักพบในอาหารที่ปรุงสุกๆ ดิบๆ จากเนื้อสัตว์ที่ปนเปื้อนเชื้อ เช่น เนื้อไก่ เนื้อหมู เนื้อวัว ไข่เป็ด และไข่ไก่ รวมทั้งอาหารกระป๋อง อาหารทะเล และน้ำนมที่ยังไม่ได้ผ่านการฆ่าเชื้อ นอกจากนี้อาจพบในอาหารที่ทำไว้ล่วงหน้านานๆ แล้วไม่ได้แช่เย็นไว้ และไม่ได้อุ่นให้ร้อนพอก่อนรับประทาน อาการสำคัญ คือ มีไข้ ปวดท้อง เนื่องจากเชื้อโรคทำให้เกิดการอักเสบที่กระเพาะอาหารและลำไส้ นอกจากนี้ มีอาการปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามเนื้อตัว คลื่นไส้ อาเจียน อุจจาระร่วง ซึ่งถ้าถ่ายมากจะเกิดอาการขาดน้ำและเกลือแร่ได้ และบางรายอาจมีอาการรุนแรง เนื่องจากมีการติดเชื้อ และเกิดการอักเสบที่อวัยวะต่างๆของร่างกาย เช่น ข้อและกระดูก ถุงน้ำดี กล้ามเนื้อ หัวใจ ปอด ไต เยื่อหุ้มสมอง และเมื่อเชื้อเข้าสู่กระแสโลหิต จะทำให้เกิดโลหิตเป็นพิษ ซึ่งอาจทำให้เสียชีวิตได้ โดยเฉพาะเด็กทารก เด็กเล็ก และผู้สูงอายุ โรคบิด เกิดจากเชื้อบิด ซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียหรืออมีบา สามารถติดต่อได้โดยการรับประทานอาหาร ผักดิบหรือน้ำดื่มที่มีเชื้อโรคปนเปื้อนเข้าไป อาการสำคัญ คือ ถ่ายอุจจาระบ่อย อุจจาระมีมูกหรือมูกปนเลือด มีไข้ ปวดท้องแบบปวดเบ่งร่วมด้วย อหิวาตกโรค เกิดจากเชื้ออหิวาตกโรคซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรีย สามารถติดต่อได้โดยการรับประทานอาหาร หรือดื่มน้ำที่มีเชื้อปนเปื้อนเข้าไป อาการสำคัญ คือ ถ่ายอุจจาระเป็นน้ำครั้งละมากๆ ส่วนใหญ่ไม่มีอาการปวดท้อง ไปจนกระทั่งมีการถ่ายอุจจาระเหลวเป็นน้ำซาวข้าว อาเจียนมาก และมีอาการขาดน้ำและเกลือแร่อย่างรวดเร็ว คือ กระหายน้ำ กระสับกระส่าย อ่อนเพลีย ตาลึกโหล ผิวหนังเหี่ยวย่น ปัสสาวะน้อย หรือไม่มีปัสสาวะ หายใจลึกผิดปกติ ชีพจรเต้นเบาเร็ว อาการเหล่านี้เกิดขึ้นรวดเร็ว ผู้ป่วยจะอยู่ในภาวะช๊อคหมดสติ เนื่องจากเสียน้ำไปมาก สำหรับในรายที่มีอาการรุนแรงอาจถึงแก่ความตายในเวลาอันรวดเร็ว ถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ไข้ไทฟอยด์ หรือ ไข้รากสาดน้อย เกิดจากเชื้อทัยฟอยด์ ซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรีย สามารถติดต่อได้โดยอาหารและน้ำที่ปนเปื้อนอุจจาระและปัสสาวะของผู้ป่วย อาการสำคัญ คือ มีไข้ ปวดศรีษะ ปวดเมื่อยตามตัว เบื่ออาหาร ผู้ป่วยอาจมีอาการท้องผูก หรือบางรายอาจท้องเสียได้ ผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้เรื้อรังจะมีเชื้อปนออกมากับอุจจาระและปัสสาวะเป็นครั้งคราว ซึ่งจะทำให้ผู้นั้นเป็นพาหะของโรคได้ ถ้าไปประกอบอาหารโดยไม่สะอาดหรือไม่สุก ก็จะทำให้เชื้อทัยฟอยด์แพร่ไปสู่ผู้อื่นได้ โรคติดต่อทางอาหารและน้ำดังกล่าวข้างต้น แม้ว่าจะมีสาเหตุของการเกิดโรคต่างกัน แต่จะมีวิธีการติดต่อที่คล้ายคลึงกัน คือ เชื้อโรคจะเข้าสู่ร่างกายได้โดยการรับประทานอาหาร หรือดื่มน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อเข้าไป เช่น อาหารที่ปรุงสุกๆ ดิบๆ เช่น ลาบ ก้อย หรืออาหารที่มีแมลงวันตอม หรืออาหารที่ทำไว้ล่วงหน้านานๆ โดยไม่ได้แช่เย็นไว้ และไม่ได้อุ่นให้ร้อนก่อนรับประทาน ทั้งนี้ ผู้ที่ป่วยเป็นโรคดังกล่าวข้างต้น สามารถแพร่เชื้อได้ทางอุจจาระ และหากเป็นผู้ประกอบอาหารหรือพนักงานเสิร์ฟอาหารก็จะมีโอกาสแพร่เชื้อให้ผู้อื่นได้มาก การรักษา 1. ในระยะเริ่มแรกที่มีอาการอุจจาระร่วง หรืออาเจียนเล็กน้อยควรให้ผู้ป่วยดื่มน้ำ หรืออาหารเหลวมากๆ และให้ดื่มสารละลายน้ำตาลเกลือแร่ (โอ อาร์ เอส) ในสัดส่วนที่ถูกต้อง โดยใช้ผงน้ำตาลเกลือแร่ 1 ซอง ผสมกับน้ำต้มสุกเย็น 750 ซีซี หรือเตรียมสารละลายเกลือแร่เอง โดยการผสมน้ำตาลทราย 2ช้อนโต๊ะ เกลือป่นครึ่งช้อนชา ละลายกับน้ำต้มสุกเย็น 750 ซีซี และให้ผู้ป่วยดื่มบ่อยๆ เพื่อเป็นการทดแทนน้ำและเกลือแร่ที่สูญเสียไปเนื่องจากการถ่ายอุจจาระบ่อย ครั้ง สารละลายน้ำตาลเกลือแร่ที่ผสมแล้ว ควรดื่มให้หมดภายใน 1วัน ถ้าเหลือให้เททิ้ง แล้วผสมใหม่วันต่อวัน การรักษาดังกล่าวนี้ จะทำให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น แต่ถ้าผู้ป่วยยังถ่ายบ่อย และมีอาการมากขึ้น เช่น อาเจียนมากขึ้น ไข้สูงหรือชัก หรือเกิดอาการขาดน้ำ ควรนำไปตรวจรักษาที่ศูนย์บริการสาธารณสุข สถานีอนามัย หรือโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้บ้านโดยเร็วต่อไป 2. เด็กที่ดื่มนมแม่ ให้ดื่มนมแม่ต่อไปร่วมกับป้อนสารละลายน้ำตาลเกลือแร่บ่อยๆ สำหรับเด็กที่ดื่มนมผง ให้ผสมนมตามปกติ แต่ให้ดื่มเพียงครึ่งเดียวของปริมาณที่เคยดื่มแล้วให้ดื่มสารละลายน้ำตาล เกลือแร่สลับกันไป (ไม่ควรผสมสารละลายน้ำตาลเกลือแร่ลงในนมผสม) 3. เริ่มให้ผู้ป่วยรับประทานอาหารอ่อนย่อยง่าย เช่น โจ๊ก หรือข้าวต้ม ภายใน 4 ชั่วโมงหลังจากดื่มสารละลายน้ำตาลเกลือแร่ เพื่อช่วยให้ลำไส้ได้อาหารและฟื้นตัวได้เร็วขึ้น 4. หยุดให้สารละลายน้ำตาลเกลือแร่ เมื่อผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น เช่น ถ่ายน้อยลงแล้ว เป็นต้น หลังจากนั้นให้รับประทานอาหารอ่อนย่อยง่าย โดยกินครั้งละน้อยๆ และเพิ่มจำนวนมื้อ 5. ไม่ควรกินยาเพื่อให้หยุดถ่าย เพราะจะทำให้เชื้อโรคยังคงอยู่ในร่างกายซึ่งจะเป็นอันตรายมากขึ้น 6. การใช้ยาปฏิชีวนะ ควรอยู่ในการดูแลของแพทย์ การป้องกัน 1. ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนปรุงอาหาร รับประทานอาหาร หรือก่อนเตรียมนมให้เด็ก และภายหลังจากการเข้าห้องน้ำหรือห้องส้วมทุกครั้ง 2. ดื่มน้ำที่สะอาด หรือน้ำต้มสุก และรับประทานอาหารที่สะอาด และสุกใหม่ๆ ไม่ควรรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ โดยเฉพาะอาหารที่ปรุงจากเนื้อสัตว์ หรืออาหารที่มีแมลงวันตอม หากต้องการจะเก็บรักษาอาหารที่ปรุงสุกแล้วไว้รับประทานในวันต่อไป ควรใส่ไว้ในภาชนะที่ปิดมิดชิด เก็บไว้ในตู้เย็น และนำมาอุ่นให้ร้อนก่อนรับประทานทุกครั้ง และการเก็บรักษาที่ปรุงสุกแล้ว ควรแยกจากอาหารหรือวัตถุดิบที่ยังไม่ปรุง เพื่อไม่ให้เกิดการปนเปื้อน 3. กำจัดขยะมูลฝอย เศษอาหาร และสิ่งปฏิกูลรอบๆ บริเวณบ้านทุกวัน เพื่อมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงวัน และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค 4. ถ่ายอุจจาระในส้วมที่ถูกสุขลักษณะ (ส้วมซึม) ทุกครั้งเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคจากผู้ป่วยได้ 5. สำหรับผู้ประกอบอาหาร และพนักงานเสิร์ฟอาหาร ควรหมั่นล้างมือก่อนจับต้องอาหารทุกครั้ง ดูแลรักษาความสะอาดภายในครัว และอุปกรณ์เครื่องใช้ในการประกอบอาหาร ตลอดจนกำจัดขยะมูลฝอย เศษอาหารทุกวัน และหากมีอาการอุจจาระร่วงควรหยุดปฏิบัติงานจนกว่าจะหายหรือตรวจไม่พบเชื้อในอุจจาระ 6. ผู้ประกอบกิจการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงงานฆ่าสัตว์ จำหน่ายเนื้อสัตว์ รวมไปถึงร้านอาหาร ทุกประเภท ควรดูแลสุขภาพอนามัยของสัตว์เลี้ยงไม่ให้เป็นโรคติดต่อ และหมั่นทำความสะอาดสถานที่ประกอบการ ให้มีการบำบัดหรือกำจัดน้ำเสีย และกำจัดขยะมูลฝอยบริเวณโดยรอบ เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงวัน ที่มา: สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข http://beid.ddc.moph.go.th/th/content/การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูร้อน ( 05 เมษายน 2024 เวลา 11:32:10)
 
ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐผ่านแอปพลิเคชันถุงเงิน
( 03 เมษายน 2024 เวลา 11:31:12)
 
Circular Economy Model .....เทรนด์ใหม่รักษ์โลก
( 02 เมษายน 2024 เวลา 14:33:31)
 
การจมน้ำทำให้ขาดอากาศหายใจ
( 02 เมษายน 2024 เวลา 14:27:13)
 
3 วิธี เตรียมพร้อม รับมือหน้าร้อน ฮอตปรอทแตก
( 02 เมษายน 2024 เวลา 14:25:17)
 
" ให้ - รับสินบน " โทษสูงสุกประหารชีวิต
( 02 เมษายน 2024 เวลา 14:23:14)
 
5 วิธีขับรถ ผ่านเส้นทางเสี่ยงอย่างปลอดภัย
( 02 เมษายน 2024 เวลา 14:20:00)
 
เจอราคาไม่ตรงป้าย เรียกร้องสิทธิตัวเองได้ทันที
( 02 เมษายน 2024 เวลา 14:17:11)
 
ไม่ควรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกินความจำเป็น
( 02 เมษายน 2024 เวลา 14:15:51)
 
สายดื่มอย่าพึ่งเลื่อนผ่าน
( 02 เมษายน 2024 เวลา 14:13:35)
 
ร้อนนี้ ....ดูแล ใช้ แอร์ อย่างไร ให้ประหยัดไฟ ....!!
( 02 เมษายน 2024 เวลา 14:08:35)
 
ศูนย์ปฏิบัติค่าอากาศ PM 2.5 รายวัน ประจำวันที่ 2 เมษายน 2567
( 02 เมษายน 2024 เวลา 11:57:31)
 
ทรงพระเจริญ ๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ
ทรงพระเจริญ ๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ( 01 เมษายน 2024 เวลา 15:39:27)
 
ประชาสัมพันธ์ วันหยุดราชการ ในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. 2567
( 01 เมษายน 2024 เวลา 14:00:29)
 
รณรงค์ให้ประชาชาชนในท้องถิ่น มาสมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
( 26 มีนาคม 2024 เวลา 15:58:24)
 
ประชาสัมพันธ์ สื่อสิทธิมนุษยชน
( 25 มีนาคม 2024 เวลา 15:16:48)
 
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันฯ
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน (กรณีการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้สำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนดให้คัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรณีเหตุพิเศษได้ ) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ ( 25 มีนาคม 2024 เวลา 10:22:35)
 
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเป็นคณะกรรมการมาตราฐานจริยธรรมฯ
( 21 มีนาคม 2024 เวลา 15:39)
 
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นฯ
รายละเอียดตามสิ่งแนบมา ( 21 มีนาคม 2024 เวลา 15:24:34)
 
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมฯ
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดเก็บขยะมูลฝอย ( 13 มีนาคม 2024 เวลา 11:28:55)
 

แสดงผลอยู่หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 หน้าต่อไป หน้าสุดท้าย

นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
 


นายจิระศักดิ์ กมลจิตร
รองปลัดฯ รักษาราชการแทน ปลัดฯ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลหลัก
สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ อบต.
ข่าวประกวดราคา ประมูล จัดซื้อจัดจ้าง
ประมวลภาพกิจกรรม / ผลงาน
• หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน / ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
 
 
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
โครงสร้างสำนักปลัด
โครงสร้างกองคลัง
โครงสร้างกองช่าง
โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน
โครงสร้างฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
โครงสร้างฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
บุคลากร อบต.แม่สสองใน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
บุคลากรทางการศึกษา (ครู ผดด)
ตรวจสอบภายใน
 
 
เอกสารดาวน์โหลด
งานการเงิน-การคลัง
 
งานจัดเก็บรายได้
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
รายงานผลการดำเนินงาน
 
รายงานประชุมสภาฯ
 
เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ
 
ระเบียบ-กฏหมาย
 
ตรวจสอบภายใน
 
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
 
 
ข้อมูลชุมชน
ข้อมูลพื้นฐานตำบลแม่สลองใน
ที่พัก และร้านอาหาร ตำบลแม่สลองใน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลแม่สลองใน
• สินค้า OTOP
แผนที่การเดินทาง
 
 


เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น

ท่องเที่ยวเชียงราย :
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว จ.เชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | สมาคมท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น :
จังหวัดเชียงราย | สวท.เชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา :
ม.ราชภัฏเชียงราย | ม.แม่ฟ้าหลวง | พาณิชยการเชียงราย | เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย | โปลิเทคนิคเชียงราย | วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม 2385475 ครั้ง ออนไลน์ขณะนี้ 2 ไอพี

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 207 หมู่ที่ 1 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110 โทร.053-730322, 053-73 0360


@ 2016 maesalongnai.go.th. All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft