ข่าวประมูล จัดซื้อจัดจ้าง
:: พบข้อมูล 309 รายการ กำลังแสดงผลข้อมูลหน้าที่ : 1 จากทั้งหมด 7 หน้า

ประกาศ เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนพฤษภาคม 2567
( ประกาศเมื่อ 05 มิถุนายน 2024 เวลา 15:26)
 
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านแสนใจ หมู่ที่ 7
( ประกาศเมื่อ 23 พฤษภาคม 2024 เวลา 16:10:26)
 
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล.ชั้นเดียว บ้านแสนใจพัฒนา
( ประกาศเมื่อ 17 พฤษภาคม 2024 เวลา 16:11:05)
 
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารชั้นเดียว ศพด.บ้านแม่แสลป
( ประกาศเมื่อ 17 พฤษภาคม 2024 เวลา 16:09:23)
 
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร คสล.ชั้นเดียว ศพด.บ้านเล่าลิ่ว
( ประกาศเมื่อ 17 พฤษภาคม 2024 เวลา 16:05:10)
 
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร คสล.ชั้นเดียว(โรงงานชา) บ้านต้นม่วง
( ประกาศเมื่อ 17 พฤษภาคม 2024 เวลา 16:01:16)
 
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร คสล.ชั้นเดียว ศพด.บ้านผาเดื่อ
( ประกาศเมื่อ 17 พฤษภาคม 2024 เวลา 15:59:27)
 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ2566
( ประกาศเมื่อ 30 เมษายน 2024 เวลา 14:27)
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
( ประกาศเมื่อ 30 เมษายน 2024 เวลา 09:27:15)
 
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
( ประกาศเมื่อ 30 เมษายน 2024 เวลา 09:23:53)
 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ2566
( ประกาศเมื่อ 30 เมษายน 2024 เวลา 09:16:20)
 
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
( ประกาศเมื่อ 24 เมษายน 2024 เวลา 11:43:08)
 
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 2 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 19 เมษายน 2024 เวลา 15:09:26)
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึงมีนาคม 2567)
( ประกาศเมื่อ 18 เมษายน 2024 เวลา 10:10)
 
ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน จัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2567
( ประกาศเมื่อ 10 เมษายน 2024 เวลา 11:51)
 
ประกาศ เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2567
( ประกาศเมื่อ 09 เมษายน 2024 เวลา 14:07)
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
( ประกาศเมื่อ 03 เมษายน 2024 เวลา 09:57:51)
 
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
( ประกาศเมื่อ 01 เมษายน 2024 เวลา 13:30:20)
 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566
( ประกาศเมื่อ 18 มีนาคม 2024 เวลา 09:44:03)
 
ประกาศ เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567
( ประกาศเมื่อ 05 มีนาคม 2024 เวลา 10:02:43)
 
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง รอบเดือน มกราคม 2567
( ประกาศเมื่อ 05 กุมภาพันธ์ 2024 เวลา 11:33)
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 66)
( ประกาศเมื่อ 08 มกราคม 2024 เวลา 11:25)
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง รอบเดือน ธันวาคม 2566
( ประกาศเมื่อ 05 มกราคม 2024 เวลา 16:21)
 
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ต่อเติม อาคารเอนกประสงค์ฯ บ้านหินคำ
( ประกาศเมื่อ 26 ธันวาคม 2023 เวลา 16:09:24)
 
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบฯ 2566
( ประกาศเมื่อ 19 ธันวาคม 2023 เวลา 16:04:03)
 
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารฯ ศพด. บ้านมะหินกอง
( ประกาศเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2023 เวลา 16:02:16)
 
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯอาคารอเนกประสงค์ คสล.ชั้นเดียว ม.27
( ประกาศเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2023 เวลา 16:16)
 
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
( ประกาศเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2023 เวลา 16:31:42)
 
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567
( ประกาศเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2023 เวลา 15:39:46)
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง รอบเดือน พฤศจิกายน 2566
( ประกาศเมื่อ 08 พฤศจิกายน 2023 เวลา 09:39)
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการ อาคาร ศพด.คสล. หมู่ 11 บ้านมะหินกอง
( ประกาศเมื่อ 07 พฤศจิกายน 2023 เวลา 11:22:58)
 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 (จำนวน 10 โครงการ)
( ประกาศเมื่อ 02 พฤศจิกายน 2023 เวลา 17:20:35)
 
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
( ประกาศเมื่อ 31 ตุลาคม 2023 เวลา 16:13:40)
 
เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ
( ประกาศเมื่อ 11 ตุลาคม 2023 เวลา 11:35:58)
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน 2566
( ประกาศเมื่อ 11 ตุลาคม 2023 เวลา 10:13)
 
ประกาศ เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ -จัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2566
( ประกาศเมื่อ 10 ตุลาคม 2023 เวลา 13:36)
 
ประกาศ เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ -จัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2566
( ประกาศเมื่อ 05 ตุลาคม 2023 เวลา 09:51)
 
ประกาศ ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเตาเผาขยะมูลฝอย หมุ่ 22 บ้านแสนใจพัฒนา
( ประกาศเมื่อ 25 กันยายน 2023 เวลา 09:45)
 
ประกาศ ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเตาเผาขยะมูลฝอย หมุ่ 14 บ้านเล่าลิ่ว
( ประกาศเมื่อ 25 กันยายน 2023 เวลา 09:40)
 
ยกเลิกประกาศ โครงการปรับปรุงต่อเติม อาคารอเนกประสงค์ คสล. หมู่ 27 บ้านหินคำ
( ประกาศเมื่อ 25 กันยายน 2023 เวลา 09:30)
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คสล. หมู่ 11
( ประกาศเมื่อ 12 กันยายน 2023 เวลา 13:24:38)
 
ประกาศ เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนสิงหาคม 2566
( ประกาศเมื่อ 06 กันยายน 2023 เวลา 08:55)
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง-ต่อเติม อาคารอเนกประสงค์ คสล. หมู่ 27
( ประกาศเมื่อ 04 กันยายน 2023 เวลา 11:04:28)
 
ประกาศ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนกลาง อบต.แม่สลอ
( ประกาศเมื่อ 31 สิงหาคม 2023 เวลา 10:19:37)
 
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
( ประกาศเมื่อ 29 สิงหาคม 2023 เวลา 15:49:29)
 
ประกาศฯ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคาร คสล. ม.26 ฯ
( ประกาศเมื่อ 28 สิงหาคม 2023 เวลา 15:15:31)
 
ประกาศฯ ประกวดราคาจัดซื้อโครงการเตาเผาขยะมูลฝอยชุมชน หมู่ 22 บ้านแสนใจพัฒนา
( ประกาศเมื่อ 28 สิงหาคม 2023 เวลา 15:13:03)
 
ประกาศฯ ประกวดราคาจัดซื้อโครงการเตาเผาขยะมูลฝอยชุมชน หมู่ 14 บ้านเล่าลิ่ว
( ประกาศเมื่อ 28 สิงหาคม 2023 เวลา 15:12:01)
 
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ 27
( ประกาศเมื่อ 11 สิงหาคม 2023 เวลา 13:42:43)
 
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง รอบเดือนกรกฎาคม 2566
( ประกาศเมื่อ 09 สิงหาคม 2023 เวลา 13:29:26)
 

[1] 2 3 4 5 6 7 หน้าต่อไป หน้าสุดท้าย

นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
 


นายจิระศักดิ์ กมลจิตร
รองปลัดฯ รักษาราชการแทน ปลัดฯ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลหลัก
สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ อบต.
ข่าวประกวดราคา ประมูล จัดซื้อจัดจ้าง
ประมวลภาพกิจกรรม / ผลงาน
• หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน / ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
 
 
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
โครงสร้างสำนักปลัด
โครงสร้างกองคลัง
โครงสร้างกองช่าง
โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน
โครงสร้างฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
โครงสร้างฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
บุคลากร อบต.แม่สสองใน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
บุคลากรทางการศึกษา (ครู ผดด)
ตรวจสอบภายใน
 
 
เอกสารดาวน์โหลด
งานการเงิน-การคลัง
 
งานจัดเก็บรายได้
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
รายงานผลการดำเนินงาน
 
รายงานประชุมสภาฯ
 
เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ
 
ระเบียบ-กฏหมาย
 
ตรวจสอบภายใน
 
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
 
 
ข้อมูลชุมชน
ข้อมูลพื้นฐานตำบลแม่สลองใน
ที่พัก และร้านอาหาร ตำบลแม่สลองใน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลแม่สลองใน
• สินค้า OTOP
แผนที่การเดินทาง
 
 


เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น

ท่องเที่ยวเชียงราย :
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว จ.เชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | สมาคมท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น :
จังหวัดเชียงราย | สวท.เชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา :
ม.ราชภัฏเชียงราย | ม.แม่ฟ้าหลวง | พาณิชยการเชียงราย | เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย | โปลิเทคนิคเชียงราย | วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม 2385530 ครั้ง ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 207 หมู่ที่ 1 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110 โทร.053-730322, 053-73 0360


@ 2016 maesalongnai.go.th. All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft