ภาพกิจกรรม / ผลงาน                                                          ดูภาพกิจกรรม/ผลงาน ทั้งหมด »
ประมวลภาพการจัดงานโล้ชิงช้ากระทุ้งกระทุ้งกระบอกไม้ไผ่ \\
ฝ่ายบริหาร อบต.แม่สลองในและสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนเชียงราย ได้ร่วมหารือแนวทางบูรณาการความร่วมมือการส่งเสริมการทำเกษตรแบบอินทรีย์อย่างยั่งยืนให้กับเกษตรกรในพื้นที่ตำบลแม่สลองใน ณ ห้องประชุมองค์การบริ
เจ้าหน้าที่พร้อมรถ jcb อบต.แม่สลองใน ได้ออกตักดิน ดันก่อไผ่ ทับขวางถนน ระหว่าง หมู่ที่ 11 บ้านมะหินกอง กับ หมู่ที่ 10 บ้านห้วยหก
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองในลงพื้นที่ ม.7 บ้านแสนใจ (อาโย๊ะ) ตัดต้นไม้ล้มทับถนน ตอนนี้สามารถสัญจรได้ตามปกติ
เจ้าหน้าที่พร้อมรถ jcb อบต.แม่สลองใน ออกปฎิบัติงาน วางท่อระบายน้ำ หมู่ 11 บ้านมะหินกอง
นายสมชาย ดวงติ๊บ พร้อมกับทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่ก่องช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ลงพื้นที่สำรวจดินสไลด์ทับบ้านเรือนของชาวบ้านได้รับความเสียหายบางส่วน หมู่ที่ 21 บ้านโป่งไ
นายสมชาย ดวงติ๊บ รองนายก อบต.แม่สลองใน พร้อมกับเจ้าหน้าที่ ได้นำรถ jcb ออกพื้นที่ตักดินสไลด์ หมู่ที่ 21 บ้านโป่งไฮ และหมู่ที่ 27 บ้านหินคำ เหตุเกิดจากหลังฝนตกหนักสะสมหลายวัน ทำให้เกิดเหตุดินสไลด์ ต้น
ออกบริการส่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคให้กับ วัดพระธาตุรัตนศรีเวียงชุม (บ้านหินแตก หมู่ที่ 1)
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ                                     ดูข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ ทั้งหมด »
ประกาศ การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนกลาง ประจำปี พ.ศ2566
( 22 กันยายน 2022 เวลา 17:40:54)
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา
 
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ต่อเติม ศพด.บ้านสันมะเค็ด
( 01 กันยายน 2022 เวลา 09:12:36)
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา
 
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
( 15 สิงหาคม 2022 เวลา 09:14:26)
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา
 
ขอความร่วมมือ ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กร
( 21 กรกฏาคม 2022 เวลา 13:42:03)
 
การประเมินมาตรฐานการบริการสาธารณะ
( 21 กรกฏาคม 2022 เวลา 13:35:16)
 
 
 
  ข่าวประมูล จัดซื้อจัดจ้าง                                                    ดูข่าวประมูล จัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด »

ประกาศผู้ชนะ ก่อสร้างปรับปรุง ต่อเติม ศูนย์เด็ก หมู่ที่ 23
( ประกาศเมื่อ 20 กันยายน 2022 เวลา 12:14)
 

แบบ ปร.5 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านหินคำ หมู่ 27
( ประกาศเมื่อ 19 กันยายน 2022 เวลา 09:48)
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์
( ประกาศเมื่อ 15 กันยายน 2022 เวลา 17:45:36)
 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ต่อเติม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 23 บ้านสันมะเค็ด
( ประกาศเมื่อ 31 สิงหาคม 2022 เวลา 11:28)
 

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ( 12 กันยายน 2565)
( ประกาศเมื่อ 12 กันยายน 2022 เวลา 10:44:21)
 

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน สิงหาคม 2565
( ประกาศเมื่อ 05 กันยายน 2022 เวลา 11:07:26)
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.หมู่ 16
( ประกาศเมื่อ 02 กันยายน 2022 เวลา 10:44)
 

ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ คสล. หมู่ที 5
( ประกาศเมื่อ 02 กันยายน 2022 เวลา 10:44)
 

ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ต่อเติม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4
( ประกาศเมื่อ 02 กันยายน 2022 เวลา 10:44)
 

ยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ต่อเติม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 23
( ประกาศเมื่อ 17 สิงหาคม 2022 เวลา 10:59)
 
 
  ข่าวสารเชียงราย - ข่าวกิจกรรม - ตำแหน่งงานว่าง
 
  เว็บบอร์ด แลกเปลี่ยนความคิดเห็น                                   
ดาวน์โหลด หนังสือราชการ
ดาวน์โหลด หนังสือราชการ สถ. จ.เชียงราย

นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
 


นายจิระศักดิ์ กมลจิตร
รองปลัดฯ รักษาราชการแทน ปลัดฯ
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลหลัก
สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ อบต.
ข่าวประกวดราคา ประมูล จัดซื้อจัดจ้าง
ประมวลภาพกิจกรรม / ผลงาน
• หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน / ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
 
 
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างคณะผู้บริหาร
โครงสร้างสมาชิกสภาฯ
โครงสร้างสำนักปลัด
โครงสร้างกองคลัง
โครงสร้างกองช่าง
โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายใน
บุคลากร อบต.แม่สสองใน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
บุคลากรทางการศึกษา (ครู ผดด)
ตรวจสอบภายใน
 
 
เอกสารดาวน์โหลด
งานการเงิน-การคลัง
 
งานจัดเก็บรายได้
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
รายงานผลการดำเนินงาน
 
รายงานประชุมสภาฯ
 
เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ
 
ระเบียบ-กฏหมาย
 
ตรวจสอบภายใน
 
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 
 
 
ข้อมูลชุมชน
ข้อมูลพื้นฐานตำบลแม่สลองใน
ที่พัก และร้านอาหาร ตำบลแม่สลองใน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลแม่สลองใน
• สินค้า OTOP
แผนที่การเดินทาง
 
 
รวมลิงค์ อปท.เชียงราย
 
รวมเว็บไซต์ในเชียงราย
เชียงรายโฟกัสดอทคอม
จังหวัดเชียงราย/ศูนย์ปฏิบัติการ ฯ
เทศบาลนครเชียงราย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (อบจ.)
สนง.ประกันสังคม
สำนักงานสถิติ จ.เชียงราย
มูลนิธิพระเชียงแสนสี่แผ่นดิน
สำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงราย
วัดพระแก้ว จ.เชียงราย
สนง.พระพุทธศาสนา จ.เชียงราย
วัดเชตวัน(วัดพระนอน) เชียงราย
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มภาคเหนือตอนบน2
เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ศูนย์ฝึกอาชีพสตรีจังหวัดเชียงราย
ด่านศุลกากร อ.แม่สาย
โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า
ท่องเที่ยวชนเผ่า
มูลนิธิกระจกเงา
วัดร่องขุ่น จ.เชียงราย
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย
ศูนย์บริหารจัดการการท่องเที่ยว จ.เชียงราย
สำนักพื้นที่อนุรักษ์ที่15(เชียงราย)
สำนักงานวัฒนธรรม จ.เชียงราย
······················· ดูลิงค์ทั้งหมด »
 
ข้อสอบราชการ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
 
 
 


 


เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น

ท่องเที่ยวเชียงราย :
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว จ.เชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | สมาคมท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น :
จังหวัดเชียงราย | สวท.เชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา :
ม.ราชภัฏเชียงราย | ม.แม่ฟ้าหลวง | พาณิชยการเชียงราย | เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย | โปลิเทคนิคเชียงราย | วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม 1881736 ครั้ง ออนไลน์ขณะนี้ 3 ไอพี

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 207 หมู่ที่ 1 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110 โทร.053-730322, 053-73 0360


@ 2016 maesalongnai.go.th. All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft