ภาพกิจกรรม / ผลงาน                                                          ดูภาพกิจกรรม/ผลงาน ทั้งหมด »
รณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดอก
อาสาทำความดี รุ่นที่ 8
โครงการออกหน่วยบริการประชาชน (อบต.เคลื่อนที่) โรงเรียนดอยแสนใจอนุสรณ์ และหอประชุมบ้านห้วยส้าน
โครงการออกหน่วยบริการประชาชน (อบต.เคลื่อนที่) โรงเรียนบ้านผาเดื่อ
ออกพื้นที่เยี่ยมผู้พิการและตรวจเยี่ยมชาวบ้านเทถนน บ้านหินคำ
โครงการออกหน่วยบริการประชาชน (อบต.เคลื่อนที่) บ้านอาโย๊ะ
ส่งมอบรถยนต์ส่วนกลาง ให้กับทางโรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 (ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 4)
โครงการออกหน่วยบริการประชาชน (อบต.เคลื่อนที่)
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ                                     ดูข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ ทั้งหมด »
ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
( 24 มิถุนายน 2022 เวลา 14:21:10)
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง (คนงาน และผู้ดูแลเด็ก)
( 14 มิถุนายน 2022 เวลา 10:43:14)
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา
 
ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการละเว้นเกี่ยวกับป้ายโฆษณา
( 10 มิถุนายน 2022 เวลา 14:58:58)
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา
 
นัดประชุมสมาชิกสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565
( 01 มิถุนายน 2022 เวลา 10:09)
นัดประชุมสมาชิกสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565
 
เรียกประชุมสมาชิกสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565
( 23 พฤษภาคม 2022 เวลา 10:08)
เรียกประชุมสมาชิกสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565
 
 
 
  ข่าวประมูล จัดซื้อจัดจ้าง                                                    ดูข่าวประมูล จัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด »

ประกวดราคาก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. หมู่ 1 บ้านหินแตก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร
( ประกาศเมื่อ 28 มิถุนายน 2022 เวลา 15:41:03)
 

ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 1 บ้านหินแตก
( ประกาศเมื่อ 28 มิถุนายน 2022 เวลา 15:37:03)
 

ประกาศฯ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปรงบประมาณ พ.ศ. 2565
( ประกาศเมื่อ 20 มิถุนายน 2022 เวลา 11:25:51)
 

ประกาศฯ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปรงบประมาณ พ.ศ. 2565
( ประกาศเมื่อ 20 มิถุนายน 2022 เวลา 11:25:02)
 

ประกาศ เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ คสล. หมู่ 21
( ประกาศเมื่อ 10 สิงหาคม 2021 เวลา 14:11)
 

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พฤษภาคม 2565
( ประกาศเมื่อ 10 มิถุนายน 2022 เวลา 14:50:32)
 

ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
( ประกาศเมื่อ 31 พฤษภาคม 2022 เวลา 11:10)
 

ประกวคราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 บ้านพะน้อย
( ประกาศเมื่อ 10 พฤษภาคม 2022 เวลา 16:05:04)
 

ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
( ประกาศเมื่อ 09 พฤษภาคม 2022 เวลา 10:42)
 

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน เมษายน 2565
( ประกาศเมื่อ 09 พฤษภาคม 2022 เวลา 11:29:53)
 
 
  ข่าวสารเชียงราย - ข่าวกิจกรรม - ตำแหน่งงานว่าง
 
  เว็บบอร์ด แลกเปลี่ยนความคิดเห็น                                   
ดาวน์โหลด หนังสือราชการ
ดาวน์โหลด หนังสือราชการ สถ. จ.เชียงราย

นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
 


นายจิระศักดิ์ กมลจิตร
รองปลัดฯ รักษาราชการแทน ปลัดฯ
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลหลัก
สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ อบต.
ข่าวประกวดราคา ประมูล จัดซื้อจัดจ้าง
ประมวลภาพกิจกรรม / ผลงาน
• หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน / ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
 
 
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างคณะผู้บริหาร
โครงสร้างสมาชิกสภาฯ
โครงสร้างสำนักปลัด
โครงสร้างกองคลัง
โครงสร้างกองช่าง
โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายใน
บุคลากร อบต.แม่สสองใน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
บุคลากรทางการศึกษา (ครู ผดด)
ตรวจสอบภายใน
 
 
เอกสารดาวน์โหลด
งานการเงิน-การคลัง
 
งานจัดเก็บรายได้
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
รายงานผลการดำเนินงาน
 
รายงานประชุมสภาฯ
 
เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ
 
ระเบียบ-กฏหมาย
 
ตรวจสอบภายใน
 
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 
 
 
ข้อมูลชุมชน
ข้อมูลพื้นฐานตำบลแม่สลองใน
ที่พัก และร้านอาหาร ตำบลแม่สลองใน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลแม่สลองใน
• สินค้า OTOP
แผนที่การเดินทาง
 
 
รวมลิงค์ อปท.เชียงราย
 
รวมเว็บไซต์ในเชียงราย
เชียงรายโฟกัสดอทคอม
จังหวัดเชียงราย/ศูนย์ปฏิบัติการ ฯ
เทศบาลนครเชียงราย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (อบจ.)
สนง.ประกันสังคม
สำนักงานสถิติ จ.เชียงราย
มูลนิธิพระเชียงแสนสี่แผ่นดิน
สำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงราย
วัดพระแก้ว จ.เชียงราย
สนง.พระพุทธศาสนา จ.เชียงราย
วัดเชตวัน(วัดพระนอน) เชียงราย
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มภาคเหนือตอนบน2
เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ศูนย์ฝึกอาชีพสตรีจังหวัดเชียงราย
ด่านศุลกากร อ.แม่สาย
โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า
ท่องเที่ยวชนเผ่า
มูลนิธิกระจกเงา
วัดร่องขุ่น จ.เชียงราย
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย
ศูนย์บริหารจัดการการท่องเที่ยว จ.เชียงราย
สำนักพื้นที่อนุรักษ์ที่15(เชียงราย)
สำนักงานวัฒนธรรม จ.เชียงราย
······················· ดูลิงค์ทั้งหมด »
 
ข้อสอบราชการ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
 
 
 


 


ท่องเที่ยวเชียงราย :
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว จ.เชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | สมาคมท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น :
จังหวัดเชียงราย | สวท.เชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา :
ม.ราชภัฏเชียงราย | ม.แม่ฟ้าหลวง | พาณิชยการเชียงราย | เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย | โปลิเทคนิคเชียงราย | วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม 1724874 ครั้ง ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 207 หมู่ที่ 1 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110 โทร.053-730322, 053-73 0360


@ 2016 maesalongnai.go.th. All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft