ภาพกิจกรรม / ผลงาน                                                          ดูภาพกิจกรรม/ผลงาน ทั้งหมด »
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานส่งเสริมการเกษตรออกสำรวจพื้นที่ประสบภัยพิบัติด้านพืช บ้านเล่าลิ่ว หมู่ที่ 14
สนามสร้างปัญญา (บ้านพะมูเซอ หมู่บ้านบริวารบ้านมะหินกอง
ทีมงาน EMS องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองในได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง ให้ออกสมทบรับเคสผู้ป่วยโดนผึ้งต่อย
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจติดตามการขับเคลื่อนทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในเขตพื้นที่ตำบลแม่สลองใน
กิจกรรมทำฟันฟรี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันศุกร์ ที่ 21 ตุลาคม 2565
ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกปฏิบัติหน้าที่ตัดต้นไม้ล้มขวางถนนทางขึ้นหมู่บ้านอาแหละ หมู่ที่ 15
ทีมงานป้องกันฯ นำรถตักหน้าขุดหลังลงพื้นที่บริเวณบ้านห้วยหยวกป่าโซ เนื่องจากฝนตกหนักทำให้ต้นไม้และดินไหลลงมาทับถนน
ทีมงานป้องกันฯออกช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากฝนตกหนักเป็นเวลานานจึงบทำให้เกิดน้ำท่วม
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ                                     ดูข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ ทั้งหมด »
ล้างตลาดทั่วไทย ป้องกันโรค ต้อนรับปีใหม่
( 31 มกราคม 2023 เวลา 09:43:13)
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566-2570
( 13 มกราคม 2023 เวลา 16:05:33)
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา
 
เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ NO Gift Policy
( 13 มกราคม 2023 เวลา 15:44:54)
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา
 
ประกาศผลคณะกรรมการคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษ
( 11 มกราคม 2023 เวลา 09:44:17)
กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
 
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกกรณีพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน
( 11 มกราคม 2023 เวลา 09:43:57)
กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลที่ปฏิบัติงานในสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
 
 
 
  ข่าวประมูล จัดซื้อจัดจ้าง                                                    ดูข่าวประมูล จัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด »

ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
( ประกาศเมื่อ 02 กุมภาพันธ์ 2023 เวลา 14:20:25)
 

ประกาศ เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนธันวาคม 2565
( ประกาศเมื่อ 05 มกราคม 2023 เวลา 13:56)
 

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1(เดือน ต.ค. 65 - ธ.ค. 65)
( ประกาศเมื่อ 05 มกราคม 2023 เวลา 14:44:13)
 

ประกาศ เรื่องรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง รอบเดือนพฤศจิกายน 2565
( ประกาศเมื่อ 07 ธันวาคม 2022 เวลา 11:34:08)
 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างออกแบบ จำนวน 8 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2022 เวลา 11:01:05)
 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล. หมู่ 12 บ้านพะน้อย
( ประกาศเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2022 เวลา 14:45:48)
 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 8 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 07 พฤศจิกายน 2022 เวลา 16:51:19)
 

รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ตุลาคม 2565
( ประกาศเมื่อ 04 พฤศจิกายน 2022 เวลา 16:20)
 

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4
( ประกาศเมื่อ 06 ตุลาคม 2022 เวลา 10:01)
 

ประกาศ เรื่องรายงานสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กันยายน 2565
( ประกาศเมื่อ 06 ตุลาคม 2022 เวลา 09:59)
 
 
  ข่าวสารเชียงราย - ข่าวกิจกรรม - ตำแหน่งงานว่าง
 
  เว็บบอร์ด แลกเปลี่ยนความคิดเห็น                                   
ดาวน์โหลด หนังสือราชการ
ดาวน์โหลด หนังสือราชการ สถ. จ.เชียงราย

นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
 


นายจิระศักดิ์ กมลจิตร
รองปลัดฯ รักษาราชการแทน ปลัดฯ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลหลัก
สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ อบต.
ข่าวประกวดราคา ประมูล จัดซื้อจัดจ้าง
ประมวลภาพกิจกรรม / ผลงาน
• หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน / ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
 
 
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างคณะผู้บริหาร
โครงสร้างสมาชิกสภาฯ
โครงสร้างสำนักปลัด
โครงสร้างกองคลัง
โครงสร้างกองช่าง
โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายใน
บุคลากร อบต.แม่สสองใน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
บุคลากรทางการศึกษา (ครู ผดด)
ตรวจสอบภายใน
 
 
เอกสารดาวน์โหลด
งานการเงิน-การคลัง
 
งานจัดเก็บรายได้
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
รายงานผลการดำเนินงาน
 
รายงานประชุมสภาฯ
 
เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ
 
ระเบียบ-กฏหมาย
 
ตรวจสอบภายใน
 
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
 
 
ข้อมูลชุมชน
ข้อมูลพื้นฐานตำบลแม่สลองใน
ที่พัก และร้านอาหาร ตำบลแม่สลองใน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลแม่สลองใน
• สินค้า OTOP
แผนที่การเดินทาง
 
 
รวมลิงค์ อปท.เชียงราย
 
รวมเว็บไซต์ในเชียงราย
เชียงรายโฟกัสดอทคอม
จังหวัดเชียงราย/ศูนย์ปฏิบัติการ ฯ
เทศบาลนครเชียงราย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (อบจ.)
สนง.ประกันสังคม
สำนักงานสถิติ จ.เชียงราย
มูลนิธิพระเชียงแสนสี่แผ่นดิน
สำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงราย
วัดพระแก้ว จ.เชียงราย
สนง.พระพุทธศาสนา จ.เชียงราย
วัดเชตวัน(วัดพระนอน) เชียงราย
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มภาคเหนือตอนบน2
เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ศูนย์ฝึกอาชีพสตรีจังหวัดเชียงราย
ด่านศุลกากร อ.แม่สาย
โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า
ท่องเที่ยวชนเผ่า
มูลนิธิกระจกเงา
วัดร่องขุ่น จ.เชียงราย
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย
ศูนย์บริหารจัดการการท่องเที่ยว จ.เชียงราย
สำนักพื้นที่อนุรักษ์ที่15(เชียงราย)
สำนักงานวัฒนธรรม จ.เชียงราย
······················· ดูลิงค์ทั้งหมด »
 
ข้อสอบราชการ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
 
 
 


 


เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น

ท่องเที่ยวเชียงราย :
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว จ.เชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | สมาคมท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น :
จังหวัดเชียงราย | สวท.เชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา :
ม.ราชภัฏเชียงราย | ม.แม่ฟ้าหลวง | พาณิชยการเชียงราย | เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย | โปลิเทคนิคเชียงราย | วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม 2015061 ครั้ง ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 207 หมู่ที่ 1 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110 โทร.053-730322, 053-73 0360


@ 2016 maesalongnai.go.th. All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft