;

 ;

 
 
  ภาพกิจกรรม / ผลงาน                                                          ดูภาพกิจกรรม/ผลงาน ทั้งหมด »
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณจัดประชุมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
งานจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ลงพื้นที่สำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 6 หมู่บ้าน
ทีมงานกู้ชีพ ออกรับผู้รับบาดเจ็บจักรยานยนต์ล้มบ้านแสนใจ
ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายพระบรมราชสมภพในหลวง ร 10 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมอำเภอแม่ฟ้าหลวง
ทีมงานป้องกันออกตัดต้นไม้วัดบ้านหินแตก
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1
ทีมงานกองช่างออกปฏิบัติหน้าที่ติดตั้งป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงและพระราชินี บริเวณบ้านจะคำน้อย และซ่อมแซมโคมไฟกิ่งสาธารณะ (หมู่ 13) บ้านต้นม่วง
ทีมงานกู้ชีพ ออกเคสช่วยเหลืออบุติเหตุรถล้มบ้านห้วยผึ้ง
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ                                     ดูข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ ทั้งหมด »
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการคัดเลือกเป็น พนง.จ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
( 04 ธันวาคม 2023 เวลา 15:18:19)
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา
 
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารฯ ศพด. บ้านมะหินกอง
( 29 พฤศจิกายน 2023 เวลา 15:53:06)
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา
 
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้รักษาความสะอาดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566
( 27 พฤศจิกายน 2023 เวลา 10:15:38)
 
สื่อความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตัวเองจากโรคติดเชื้อไวรัสชิก้าและโรคไข้เลือดออก
( 13 พฤศจิกายน 2023 เวลา 15:07:08)
 
ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2567
( 10 พฤศจิกายน 2023 เวลา 09:07)
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา
 
 
 
  ข่าวประมูล จัดซื้อจัดจ้าง                                                    ดูข่าวประมูล จัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด »

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารฯ ศพด. บ้านมะหินกอง
( ประกาศเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2023 เวลา 16:02:16)
 

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯอาคารอเนกประสงค์ คสล.ชั้นเดียว ม.27
( ประกาศเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2023 เวลา 16:16)
 

ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
( ประกาศเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2023 เวลา 16:31:42)
 

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567
( ประกาศเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2023 เวลา 15:39:46)
 

ประกาศ เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ -จัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2566
( ประกาศเมื่อ 10 ตุลาคม 2023 เวลา 13:36)
 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการ อาคาร ศพด.คสล. หมู่ 11 บ้านมะหินกอง
( ประกาศเมื่อ 07 พฤศจิกายน 2023 เวลา 11:22:58)
 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 (จำนวน 10 โครงการ)
( ประกาศเมื่อ 02 พฤศจิกายน 2023 เวลา 17:20:35)
 

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
( ประกาศเมื่อ 31 ตุลาคม 2023 เวลา 16:13:40)
 

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน 2566
( ประกาศเมื่อ 11 ตุลาคม 2023 เวลา 10:13)
 

เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ
( ประกาศเมื่อ 11 ตุลาคม 2023 เวลา 11:35:58)
 
 
  ข่าวสารเชียงราย - ข่าวกิจกรรม - ตำแหน่งงานว่าง
 
  เว็บบอร์ด แลกเปลี่ยนความคิดเห็น                                   
ดาวน์โหลด หนังสือราชการ
ดาวน์โหลด หนังสือราชการ สถ. จ.เชียงราย

นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
 


นายจิระศักดิ์ กมลจิตร
รองปลัดฯ รักษาราชการแทน ปลัดฯ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลหลัก
สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ อบต.
ข่าวประกวดราคา ประมูล จัดซื้อจัดจ้าง
ประมวลภาพกิจกรรม / ผลงาน
• หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน / ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
 
 
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
โครงสร้างสำนักปลัด
โครงสร้างกองคลัง
โครงสร้างกองช่าง
โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน
โครงสร้างฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
โครงสร้างฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
บุคลากร อบต.แม่สสองใน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
บุคลากรทางการศึกษา (ครู ผดด)
ตรวจสอบภายใน
 
 
เอกสารดาวน์โหลด
งานการเงิน-การคลัง
 
งานจัดเก็บรายได้
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
รายงานผลการดำเนินงาน
 
รายงานประชุมสภาฯ
 
เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ
 
ระเบียบ-กฏหมาย
 
ตรวจสอบภายใน
 
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
 
 
ข้อมูลชุมชน
ข้อมูลพื้นฐานตำบลแม่สลองใน
ที่พัก และร้านอาหาร ตำบลแม่สลองใน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลแม่สลองใน
• สินค้า OTOP
แผนที่การเดินทาง
 
 
รวมลิงค์ อปท.เชียงราย
 
รวมเว็บไซต์ในเชียงราย
เชียงรายโฟกัสดอทคอม
จังหวัดเชียงราย/ศูนย์ปฏิบัติการ ฯ
เทศบาลนครเชียงราย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (อบจ.)
สนง.ประกันสังคม
สำนักงานสถิติ จ.เชียงราย
มูลนิธิพระเชียงแสนสี่แผ่นดิน
สำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงราย
วัดพระแก้ว จ.เชียงราย
สนง.พระพุทธศาสนา จ.เชียงราย
วัดเชตวัน(วัดพระนอน) เชียงราย
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มภาคเหนือตอนบน2
เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ศูนย์ฝึกอาชีพสตรีจังหวัดเชียงราย
ด่านศุลกากร อ.แม่สาย
โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า
ท่องเที่ยวชนเผ่า
มูลนิธิกระจกเงา
วัดร่องขุ่น จ.เชียงราย
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย
ศูนย์บริหารจัดการการท่องเที่ยว จ.เชียงราย
สำนักพื้นที่อนุรักษ์ที่15(เชียงราย)
สำนักงานวัฒนธรรม จ.เชียงราย
······················· ดูลิงค์ทั้งหมด »
 
ข้อสอบราชการ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
 
 
 


 


เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น

ท่องเที่ยวเชียงราย :
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว จ.เชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | สมาคมท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น :
จังหวัดเชียงราย | สวท.เชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา :
ม.ราชภัฏเชียงราย | ม.แม่ฟ้าหลวง | พาณิชยการเชียงราย | เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย | โปลิเทคนิคเชียงราย | วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม 2150746 ครั้ง ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 207 หมู่ที่ 1 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110 โทร.053-730322, 053-73 0360


@ 2016 maesalongnai.go.th. All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft