;

 
 
  ภาพกิจกรรม / ผลงาน                                                          ดูภาพกิจกรรม/ผลงาน ทั้งหมด »
รดน้ำดำหัว 2567
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ได้นำส่งขยะอันตรายไปกำจัดอย่างปลอดภัยร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2567
นายจิระศักดิ์ กมลจิตร รองปลัดฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติด (รสปส.) ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านสันมะเค็ด หมู่ที่ 23
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบจากสภาพโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ป่าชุมชนบ้านห้วยหยวกป่าโซ หมู่ที่ 9
ท่านปลัดเสรี นุ่มประไพ ออกตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน พร้อมทั้งมอบเครื่องดื่ม เป็นกำลังใจให้กับ จนท. ณ จุดตรวจบริการ บ้านสามแยก (หมู่ที่ 24) ตำบลแม่สลองใน
พ.ต.ท. รวมสิน ปิยะสันต์ รอง ผกก. สภ.แม่ฟ้าหลวงได้ออกตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน บ้านสามแยก
งานป้องกันและงานสาธารณสุข ออกปฏิบัติหน้าที่ ตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ บ้านสามแยก (หมู่ที่ 24)
งานป้องกันฯ ออกสำรวจความเสียหายจากเหตุวาตภัย บ้านห้วยกระ หมู่ที่ 26
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ                                     ดูข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ ทั้งหมด »
ประกาศ เรื่อง การประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง
( 17 เมษายน 2024 เวลา 11:27:36)
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา
 
ประกาศ เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง นายก อบต.แม่สลองใน
( 17 เมษายน 2024 เวลา 11:16:23)
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา
 
ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลแม่สลองใน ไปเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
( 17 เมษายน 2024 เวลา 10:57:10)
ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลแม่สลองใน ไปเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ในวันอาทิตย์ ที่ 19 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่มีชื่ออยู่ในบัญชี
 
ประชาสัมพันธ์ การรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ
( 11 เมษายน 2024 เวลา 14:37:35)
 
ใบสมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
( 11 เมษายน 2024 เวลา 12:15:44)
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา
 
 
 
  ข่าวประมูล จัดซื้อจัดจ้าง                                                    ดูข่าวประมูล จัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด »

รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
( ประกาศเมื่อ 24 เมษายน 2024 เวลา 11:43:08)
 

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึงมีนาคม 2567)
( ประกาศเมื่อ 18 เมษายน 2024 เวลา 10:10)
 

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 2 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 19 เมษายน 2024 เวลา 15:09:26)
 

ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน จัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2567
( ประกาศเมื่อ 10 เมษายน 2024 เวลา 11:51)
 

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
( ประกาศเมื่อ 03 เมษายน 2024 เวลา 09:57:51)
 

รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
( ประกาศเมื่อ 01 เมษายน 2024 เวลา 13:30:20)
 

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566
( ประกาศเมื่อ 18 มีนาคม 2024 เวลา 09:44:03)
 

ประกาศ เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567
( ประกาศเมื่อ 05 มีนาคม 2024 เวลา 10:02:43)
 

ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง รอบเดือน มกราคม 2567
( ประกาศเมื่อ 05 กุมภาพันธ์ 2024 เวลา 11:33)
 

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 66)
( ประกาศเมื่อ 08 มกราคม 2024 เวลา 11:25)
 
 
  ข่าวสารเชียงราย - ข่าวกิจกรรม - ตำแหน่งงานว่าง
 
  เว็บบอร์ด แลกเปลี่ยนความคิดเห็น                                   
ดาวน์โหลด หนังสือราชการ
ดาวน์โหลด หนังสือราชการ สถ. จ.เชียงราย

นายจิระศักดิ์ กมลจิตร
รองปลัดฯ รักษาราชการแทน ปลัดฯ รักษาราชการแทน นายกฯ
 


นายจิระศักดิ์ กมลจิตร
รองปลัดฯ รักษาราชการแทน ปลัดฯ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลหลัก
สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ อบต.
ข่าวประกวดราคา ประมูล จัดซื้อจัดจ้าง
ประมวลภาพกิจกรรม / ผลงาน
• หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน / ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
 
 
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
โครงสร้างสำนักปลัด
โครงสร้างกองคลัง
โครงสร้างกองช่าง
โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน
โครงสร้างฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
โครงสร้างฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
บุคลากร อบต.แม่สสองใน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
บุคลากรทางการศึกษา (ครู ผดด)
ตรวจสอบภายใน
 
 
เอกสารดาวน์โหลด
งานการเงิน-การคลัง
 
งานจัดเก็บรายได้
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
รายงานผลการดำเนินงาน
 
รายงานประชุมสภาฯ
 
เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ
 
ระเบียบ-กฏหมาย
 
ตรวจสอบภายใน
 
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
 
 
ข้อมูลชุมชน
ข้อมูลพื้นฐานตำบลแม่สลองใน
ที่พัก และร้านอาหาร ตำบลแม่สลองใน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลแม่สลองใน
• สินค้า OTOP
แผนที่การเดินทาง
 
 
รวมลิงค์ อปท.เชียงราย
 
รวมเว็บไซต์ในเชียงราย
เชียงรายโฟกัสดอทคอม
จังหวัดเชียงราย/ศูนย์ปฏิบัติการ ฯ
เทศบาลนครเชียงราย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (อบจ.)
สนง.ประกันสังคม
สำนักงานสถิติ จ.เชียงราย
มูลนิธิพระเชียงแสนสี่แผ่นดิน
สำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงราย
วัดพระแก้ว จ.เชียงราย
สนง.พระพุทธศาสนา จ.เชียงราย
วัดเชตวัน(วัดพระนอน) เชียงราย
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มภาคเหนือตอนบน2
เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ศูนย์ฝึกอาชีพสตรีจังหวัดเชียงราย
ด่านศุลกากร อ.แม่สาย
โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า
ท่องเที่ยวชนเผ่า
มูลนิธิกระจกเงา
วัดร่องขุ่น จ.เชียงราย
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย
ศูนย์บริหารจัดการการท่องเที่ยว จ.เชียงราย
สำนักพื้นที่อนุรักษ์ที่15(เชียงราย)
สำนักงานวัฒนธรรม จ.เชียงราย
······················· ดูลิงค์ทั้งหมด »
 
ข้อสอบราชการ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
 
 
 


 


เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น

ท่องเที่ยวเชียงราย :
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว จ.เชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | สมาคมท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น :
จังหวัดเชียงราย | สวท.เชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา :
ม.ราชภัฏเชียงราย | ม.แม่ฟ้าหลวง | พาณิชยการเชียงราย | เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย | โปลิเทคนิคเชียงราย | วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม 2286938 ครั้ง ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 207 หมู่ที่ 1 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110 โทร.053-730322, 053-73 0360


@ 2016 maesalongnai.go.th. All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft