;

 
 
  ภาพกิจกรรม / ผลงาน                                                          ดูภาพกิจกรรม/ผลงาน ทั้งหมด »
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก รุ่นที่3 ณ หอประชุมบ้านนาโต่
จัดอบรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่สลองใน
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ( รุ่นที่ 2) ณ หอประชุมบ้านห้วยผึ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ร่วมพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 18 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.30 น. ณ อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง (ไร่แม่ฟ้าหลวง)
งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ ร่วมกับฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ลงพื้นที่ ออกเก็บค่าขยะมูลฝอย นอกสถานที่ บ้านห้วยหยวกป่าโซ หมู่ที่ 9
กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินแตก ณ วัดพระธาตุรัตนศรีเวียงชุม
งานป้องกันฯ ลงพื้นที่พ่น ULV และสำรวจลูกน้ำยุงลาย โรงเรียน ต.ช.ด พ.อ. 3
งานจัดเก็บรายได้ ลงพื้นที่ ออกเก็บค่าขยะมูลฝอย นอกสถานที่ บ้านผาเดื่อ
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ                                     ดูข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ ทั้งหมด »
ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล เนื่องในโอกาสแต่งตั้งเป็นข้าราชก
( 19 กรกฏาคม 2024 เวลา 16:56:09)
 
ประชาสัมพันธ์ การควบคุมดูแลสถานบริการฯ ในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2567
( 19 กรกฏาคม 2024 เวลา 16:45:05)
 
ประชาสัมพันธ์ การบริการของการของการประปาส่วนภูมิภาค การบริการทดสอบคุณภาพน้ำประปา
( 12 กรกฏาคม 2024 เวลา 16:33:06)
 
ประชาสัมพันธ์ ลด - หยุด - ภัย
( 11 กรกฏาคม 2024 เวลา 15:20:01)
เรื่อง "ติดตั้งไฟรถยนต์ถูกกฎ ใช้สัญญาณไฟถูกสถานการณ์ ลดเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน" สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ลด หยุด ภัย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยและความปลอดภัยทางถนน
 
ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
( 08 กรกฏาคม 2024 เวลา 14:05:43)
 
 
 
  ข่าวประมูล จัดซื้อจัดจ้าง                                                    ดูข่าวประมูล จัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด »

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน ถึง มิถุนายน 2567
( ประกาศเมื่อ 11 กรกฏาคม 2024 เวลา 14:04:03)
 

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
( ประกาศเมื่อ 09 กรกฏาคม 2024 เวลา 16:32:20)
 

ประกาศ แผนการใช้จ่ายเงิน (ไตรมาสที่ 4) ประจำปีงบประมาณ 2567
( ประกาศเมื่อ 08 กรกฏาคม 2024 เวลา 12:41:27)
 

ประกาศ เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2567
( ประกาศเมื่อ 03 กรกฏาคม 2024 เวลา 14:02)
 

ประกาศ เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนพฤษภาคม 2567
( ประกาศเมื่อ 05 มิถุนายน 2024 เวลา 15:26)
 

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ2566
( ประกาศเมื่อ 30 เมษายน 2024 เวลา 14:27)
 

ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านแสนใจ หมู่ที่ 7
( ประกาศเมื่อ 23 พฤษภาคม 2024 เวลา 16:10:26)
 

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล.ชั้นเดียว บ้านแสนใจพัฒนา
( ประกาศเมื่อ 17 พฤษภาคม 2024 เวลา 16:11:05)
 

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารชั้นเดียว ศพด.บ้านแม่แสลป
( ประกาศเมื่อ 17 พฤษภาคม 2024 เวลา 16:09:23)
 

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร คสล.ชั้นเดียว ศพด.บ้านเล่าลิ่ว
( ประกาศเมื่อ 17 พฤษภาคม 2024 เวลา 16:05:10)
 
 
  ข่าวสารเชียงราย - ข่าวกิจกรรม - ตำแหน่งงานว่าง
 
  เว็บบอร์ด แลกเปลี่ยนความคิดเห็น                                   
ดาวน์โหลด หนังสือราชการ
ดาวน์โหลด หนังสือราชการ สถ. จ.เชียงราย

นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
 


นายจิระศักดิ์ กมลจิตร
รองปลัดฯ รักษาราชการแทน ปลัดฯ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลหลัก
สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ อบต.
ข่าวประกวดราคา ประมูล จัดซื้อจัดจ้าง
ประมวลภาพกิจกรรม / ผลงาน
• หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน / ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
 
 
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
โครงสร้างสำนักปลัด
โครงสร้างกองคลัง
โครงสร้างกองช่าง
โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน
โครงสร้างฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
โครงสร้างฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
บุคลากร อบต.แม่สสองใน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
บุคลากรทางการศึกษา (ครู ผดด)
ตรวจสอบภายใน
 
 
เอกสารดาวน์โหลด
งานการเงิน-การคลัง
 
งานจัดเก็บรายได้
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
รายงานผลการดำเนินงาน
 
รายงานประชุมสภาฯ
 
เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ
 
ระเบียบ-กฏหมาย
 
ตรวจสอบภายใน
 
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
 
 
ข้อมูลชุมชน
ข้อมูลพื้นฐานตำบลแม่สลองใน
ที่พัก และร้านอาหาร ตำบลแม่สลองใน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลแม่สลองใน
• สินค้า OTOP
แผนที่การเดินทาง
 
 
รวมลิงค์ อปท.เชียงราย
 
รวมเว็บไซต์ในเชียงราย
เชียงรายโฟกัสดอทคอม
จังหวัดเชียงราย/ศูนย์ปฏิบัติการ ฯ
เทศบาลนครเชียงราย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (อบจ.)
สนง.ประกันสังคม
สำนักงานสถิติ จ.เชียงราย
มูลนิธิพระเชียงแสนสี่แผ่นดิน
สำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงราย
วัดพระแก้ว จ.เชียงราย
สนง.พระพุทธศาสนา จ.เชียงราย
วัดเชตวัน(วัดพระนอน) เชียงราย
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มภาคเหนือตอนบน2
เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ศูนย์ฝึกอาชีพสตรีจังหวัดเชียงราย
ด่านศุลกากร อ.แม่สาย
โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า
ท่องเที่ยวชนเผ่า
มูลนิธิกระจกเงา
วัดร่องขุ่น จ.เชียงราย
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย
ศูนย์บริหารจัดการการท่องเที่ยว จ.เชียงราย
สำนักพื้นที่อนุรักษ์ที่15(เชียงราย)
สำนักงานวัฒนธรรม จ.เชียงราย
······················· ดูลิงค์ทั้งหมด »
 
ข้อสอบราชการ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
 
 
 


 


เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น

ท่องเที่ยวเชียงราย :
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว จ.เชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | สมาคมท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น :
จังหวัดเชียงราย | สวท.เชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา :
ม.ราชภัฏเชียงราย | ม.แม่ฟ้าหลวง | พาณิชยการเชียงราย | เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย | โปลิเทคนิคเชียงราย | วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม 2421921 ครั้ง ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 207 หมู่ที่ 1 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110 โทร.053-730322, 053-73 0360


@ 2016 maesalongnai.go.th. All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft